DGNEWS.EU

Как местната власт в Димитровград си създава любимци

Как местната власт в Димитровград си създава любимци
общински съвет - Димитровград
Jun 29
16:23 2016

Две предложения на кмета на Димитровград Иво Димов до Общинския съвет са показателни за това как местната власт е на път да си създаде любимци, въпреки че доброто управление предполага спазване принципите на безпристрастност и равнопоставеност към всички с еднаква степен. Става въпрос за докладните относно влизането на Община Димитровград във волейболен клуб "Раковски" и оптимизацията в детските градини, които ще разглеждат съветниците на утрешното си заседание. 

Предложението за участие в сдружението ВК "Раковски", е мотивирано с това, че ръководствата на общината и на сдружението работят заедно за съхранението и развитието на този спорт и достигането на нови по-високи спортни постижение. За да бъдат постигнати тези цели е редно и целесъобразно общината пряко да бъде ангажирана с дейността на клуба, като стане член на сдружението и участва в неговото управление, е записано в докладната.

Следвайки логиката на така поднесените аргументи, то със същата сила и степен, Общината трябва да поиска да влезе в управлението и на останалите 16 лицензирани спортни клуба на нейна територия. Друг е въпроса дали те ще пожелаят. За момента местната власт е в ръководството единствено на ФК "Димитровград 1947". Етично ли е само футбола и волейбола да са нейни любимци, когато постигането на нови и по-високи спортни успехи, е стремеж на всички кубове? В случая асоциирането трябва да почива на ясни критерии и принципи, а ако такива няма - редно е да се изработят, след което общинските съветници да решават.
 
Още по-драстичен е случая с предложението за оптимизация на детски градини. В докладната са посочени 5 мотива за необходимостта от преструктуриране, но в нито един не е обяснено как точно е извършен подбора на четирите детски градини "Слънце", „Райна Княгиня”, ОДЗ № 2 и ЦДГ № 1, към които преминават новите групи от малките населени места. От текста не става ясно дали директорите на останалите детски градини в Димитровград са получили подобна "оферта" и са отказали да я приемат, или решението коя градина да получи повече деца - е чисто административно. Ако е първото то е редно пред ОбС да бъдат представени съответните аргументи и документи, ако пък е второто - възниква въпросът ще бъде ли спазен принципа на равнопоставеност при старта на новата система на финансиране на градините от 2017 г.? Както е известно при делегираните бюджети "парите следват децата". Тоест с решението си съветниците не само преобразуват групи, а на практика ще предопределят кои градини от догодина да получат по-висок бюджет, и кои отсега да "търсят алтернативи за собственото си оцеляване".

Важно е да се отбележи, че въпросната оптимизация в забавачките се предлага само месец преди влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование и новата НАРЕДБА № 5, по които от 1 август 2016 г. започват да работят и детските градини. И двата норматива задължават общините да изработят и приемат Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. В тях трябва да бъде разписана и организацията на предучилищното образование - целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация, на база която се формират и групите. Възможно да се впишат и други неща, важни за родителите - като това кой и за какво плаща такси, например.

Наша проверка показа, че Димитровград, която е обявена за Община приятел на детето и би следвало да е пионер в тази област, има общо 36 наредби, но нито една за детските градини с описани на хартия ред и правила. Предвид кратките срокове до влизане на закона в сила, подобна наредба вече трябваше да е публично огласена за обществено обсъждане. Да, ама не!

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?