DGNEWS.EU

Защо ЦИК дописа ЗМСМА срещу избраните от народа?

Защо ЦИК дописа ЗМСМА срещу избраните от народа?
Nov 19
18:18 2015

Съветници, избрани с гласовете на български избиратели, но не успели да положат клетва на първото заседание, отпаднат от Общинските съвети заради решение на Централната избирателна комисия. Това стана ясно на днешния протест в Димитровград срещу решението на тукашната избирателна комисия, с което като съветник бе заличен водачът на коалиция "Да за Димитровград" Стефан Димитров. 

Казусът по своята същност поставя въпроса стои ли ЦИК над закона? Става въпрос за решение №2884-МИ от 3 ноември 2015 г., с което комисията спуска указания относно "възникване на пълномощията на общински съветник и последиците от неполагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА". Именно на основание това решение ОИК - Димитровград заличава служебно Стефан Димитров.

То гласи, че ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това писмено пред ОИК. Подобно изискване в ЗМСМА обаче липсва. Чл. 23, ал. 2 на същия се казва, че когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет. В закона няма изискване съветника да уведомява за отсъствието си, когото и да било на първото заседание, независимо по какви причини.

"Поправките" обаче не спират до тук. ЦИК решава, че ако не се яви и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено пред ОИК, че е възпрепятстван, пълномощията му не възникват. При това положение комисията дава права на ОИК обяви за избран общински съветник следващия от списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат, а ако "А" е изчерпан да премине към "Б".

Указанията на ЦИК на практика "дописват" Закона за местното самоуправление и местната администрация, като вменяват задължения към вече избрани съветници, коментираха за dgnews.eu юристи. Според тях, ЦИК си е присвоила правомощия на законодателя - Народното събрание. По думите им прекратяването на правомощия на съветник е регламентирано в чл. 30 от ЗМСМА. Съгласно т. 5 правомощия се прекратяват когато, съветник без да е уведомил писмено председателя на ОбС за неучастието си в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

Според тях буди недоумение, че решението на ЦИК е огласено паралелно с провеждането на тържествените сесии по места, някои от които са факт преди неговото публикуване на сайта (04.11.2015 в 15:17 часа). Така "поправките" остават скрити за повечето съветници, защото като вече избрани те съблюдават ЗМСМА. Случаят в Димитровград обаче показва, че е трябвало да следят страницата на ЦИК, в противен случай рискуват да бъдат елиминирани като законни избранници на народа.  По този начин казусът излиза от полето "Стефан Димитров" и опира до всички съветници пропуснали решение №2884-МИ от 3 ноември 2015 г. Сега само те имат правен интерес да го оспорват пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

Факт е, че спорното решение с "дописването" на ЗМСМА вече е атакувано пред магистратите от ПП "Ред, законност и справедливост". Върховният административен съд обаче е оставил без разглеждане жалбата, тъй като тя е подадена след изтичане на тридневния срок по чл. 58, ал. 1 от ИК.

В Димитровград обаче очакват отговори на въпросите "Защо ЦИК дописа ЗМСМА срещу избраните от народа?", "Защо суспендира по този начин вотът на суверена?" и "В чий интерес се прави това?". 

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?