DGNEWS.EU

Иво Димов: Финансовата стабилност на общината е основния ми приоритет

Иво Димов: Финансовата стабилност на общината е основния ми приоритет
Nov 11
14:56 2013

Г-н Димов, по средата на мандата ви управители на общински предприятия започнаха да напускат. Освободихте ги с аргумента, че е нужна нова визия...

Да, мисля че трябва да има нова визия, ново мислене, нови идеи. Винаги съм казвал, че трябва да има мандатност и тя да важи за всички ръководни длъжности, включително и за кметовете и за директорите на училища. И това трябва да се регламентира със закон. За един кмет или директор е нормално да изкара два мандата. Не може за президента да е така, а същевременно да има кметове с по 4-5 мандата.

Човек след първите 5-6 години се слива със системата, амортизира се морално и физически, започва да гледа на нещата лежерно, оставя се по течението и спира да генерира нови идеи и проекти. Това са част от причините да търся нови лица за управители на общинските предприятия. Критиките ще оставя за себе си. Знаете с Христина Ташева нещата стояха по друг начин, но с Георги Делчев и Лидия Николаева се разделихме принципно. Мотивите които изложих бяха приети и от двамата.


Казаното звучи като заявка за втори мандат?

Рано е да говорим за втори мандат. Има много обстоятелства, които са свързани с едно такова бъдещо решение. Мисля че има достатъчно време да се мисли в тази посока. На този етап не мога да ви отговоря с „да” или „не”.


Дойде време за новия програмен период 2014 -2020. На какво европейско финансиране Димитровград ще разчита?

Ще се стремим да привлечем колкото се може повече европейски средства. Това е основната ни цел. Въпреки надеждите ни обаче и в този програмен период общината не бе включена в Програмата за развитие на селските райони. Затова усилията ни са насочени главно към ОП „Региони в растеж”. Димитровград попада в трето ниво и ще може да кандидатства по 7 от осемте приоритетни оси. Техният общ бюджет е 1,376 млрд. лв. Добрата новина е, че 20 % от средствата по програмата са предвидени за малките населени места. Този финансов ресурс ще може да се насочва към образователна и социална инфраструктура, и зони за икономически растеж.


На какъв етап е интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който ще е основа за финансирането по „Региони в растеж”?

Обявили сме процедурата за неговото изработване, за което държавата отпусна 500 хил.лв. Още не сме подписали договора с регионалното министерство, но на последната среща с министър Десислава Терзиева имам уверението, че до края на годината това ще стане. Изработването му ще е на база Общинският план за развитие, който ОбС прие. След анализ и преценка, в интегрирания план ще се обособят три зони за развитие, а заложените в тях проекти ще се финансират целево. Тоест, ако те се направят качествено и бъдат одобрени, ще получим директно средства за тях. Димитровград може да получи целево по програмата близо 9 млн. евро. Отделно общината ще може да кандидатства с проекти извън този план на конкурсен принцип, както досега.

По всички програми все още текат дискусии в работните групи. Предполагам че в следващите два месеца ще станат окончателно ясни и критериите.


Какви готови проекти има общината?

Имаме стар проект за 5 млн. лв. за парк „Марица”, друг на стойност 800 хил. лв. свързан с оборудване за социалния патронаж и реконструкция на източното крило на бившата Марбас болница. Отдавна е готов е проекта за водопровод и канализация на град Меричлери на стойност 36 млн. лв., който може да се финансира по програма „Околна среда”. Предвиждаме саниране на училищата в Меричлери, Радиево и Крепост.

До дни започва работата по проекта за изграждане на Къща на изкуствата в сградата на бившия МУЦ. По него може да очакваме сериозна сума, защото сградата е 2000 кв.м., а идеята е да се направи нещо много красиво. Работим и по проекти за пълно преасфалтиране и ремонт на няколко важни артерии.
Какво се случва с държавните имоти, към които общината има апетити?

С тяхното връщане можем да реализираме част от добрите идеи които имаме. Ако държавата ни прехвърли безвъзмездно терена в района на Професионалната гимназия по химични и хранителни технологии, смятам да направим спортен център, а защо не и закрит басейн.

За бившия строителен техникум имаме намерение да поканим ВУЗ, който да разкрие свой филиал. За да продължим разговорите в тази посока обаче първо трябва да имаме сграда, след това да осигурим необходимото финансиране и да я приведем в нормален вид за учебни дейности. Сградата се руши, а повече от година ще стане, процедурата още не е приключила. Тя е доста сложна и тромава. Преминава първо през областния управител, след това през МОН и последно през регионалното министерство. Тези 3 институции трябва да съгласуват своите действия, след което с решение на Министерски съвет сградата да ни бъде прехвърлена.


Това че още нямаме областен управител стопира ли процедурата?

Стопира я, особено за спортните имоти, които са другата ни голяма болка. Знаете, стадионите „Миньор” и „Химик”, спортна зала „Младост”, борцовата зала и площадката до Зеленчуков пазар, имаха два акта за собственост – държавен и общински. През януари т.г. бяхме в напреднали разговори с тогавашния областен управител Ирена Узунова. За да избегнем съдебните процедури, с моя заповед ги деактувахме като общински и стартирахме процедурата по прехвърлянето им.

Миналата седмица се срещах с ВрИД областния управител Кадир Исов, за да уточним нещата. Оказа се, че от септември, когато представихме последните документи, областна администрация не е направила нито стъпка в тази посока. Сега след разговорите се надявам до дни процедурата отново да бъде задействана, за да получим базите и да кандидатстваме с проекти за спортната инфраструктура в новия програмен период.


Съгласете се, че вида на спортните бази отблъсква децата от спорта...

Да, затова още като народен представител лобирах за няколко проекта за спортната инфраструктура. И те бяха единствените свързани със спорта, които общината реализира. Единият за 260 000 лв. за изграждане на игрище по бадминтон в ОУ „Ал. Константинов”, вторият за ремонт на съблекалните на стадион „Миньор” за 140 000 лв., а третият - футболното игрище с изкуствена настилка на стадион ”Химик”. За две години като депутат успях да издействам тези пари от републиканския бюджет и бях изключително доволен от този факт, защото за спортната база години наред нищо не е правено.

Сега имаме подаден проект за вентилация и отопление на зала „Младост” за 600 000 лв. по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Сигурен съм, че той ще бъде одобрен и изпълнен догодина. В залата нещата са зле – парното е много старо, котела е нафтов - разходите са много сериозни и трябва сериозно да мислим за обновяването и санирането й.


Като споменахте за разходи, какво е финансовото състояние на общината?

Тъй като в последно време много се говори за приоритети, искам да кажа, че основният ни приориет е да запазим фискалната стаблност на общината и осигурим финансово най-важните и основни дейности. Плащането на заплати и осигуровки, детските градини и социалните услуги, разходите за ел.енергия, които годишно са близо 800 000 лв., и най-вече обезпечаването на кредитите. За погасянето на лихви и главници по стари кредити през 2012 г. общината плати около 3,2 млн. лв. Тази година сумата е 2,7 млн. лв., но за сметка на това изплатихме дълга от 500 000 лв. на МБАЛ „Св. Екатерина”. Сами разбирате, че това е огромна сума за бюджета и ако разполагаме с нея бихме свършили доста неща. Годишно от пазара постъпват 3,6 млн. лв., тоест 90 % от основния ни приход отива за погасяне на стари задължения.

Затова когато говорим за приоритети трябва да стане ясно, че приоритети се решават при финансова възможност, т.е. решават се с пари. Когато средствата са ограничени това е труден въпрос. Нямам нищо против кредитите, когато те са икономически обосновани и решават конкретни проблеми. Но според мен в предходния ОбС се гласуваха решения за теглене на такива кредити на парче, без ясна стратегия и мисъл за бъдещето и резултатите са на лице, сега всички плащаме. Същевременно няма как да усвоим нов финансов заем, тъй като по закон при теглене на суми може да се разпростираме до 15 % от собствените приходи, а ние сме на границата. Иначе не сме надвишили разумния дефицит, който при 29 млн. лв. бюджет е нормално да бъде около 700-800 хил. лв. неразплатени, тоест между 2,5 и 3 %.


Каква е събираемостта при местните данъци и такси?

Движим се сравнително добре. В началото на мандата акцентирахме върху старите задължения и събираемостта им всяка година се увеличава. От януари са събрани 1 220 000 лв. от общо 4 296 000 лв. недобори. В отдел „Приходи” са заприходени нови задължения за 500 000 лв. ведно с лихвите.

Проблем обаче се очертава продажбата на общинска собственост, която е сред основните пера, формиращи приходите в бюджета. За сравнение ще кажа, че в предния мандат е продадена общинска собственост за 6,4 млн. лв., а за последните две години едва 1,370 млн. лв. Виждате каква огромна разлика има.


Спадът на какво се дължи - липса на инвеститорски интерес или друго?

Нещата са комплексни. Икономичиската ситуация не е същата, като отпреди 4 г. От друга страна, стопирането от ОбС на предлаганите от администрацията продажби, също води до невъзможността да се реализират сделки. Държа да подчертая, че като кмет съм длъжен да внеса в ОбС всяко заявено иневстиционно намерение. За мен е странно не гласуването на конкретните искания. Вече на два пъти внасям докладна за наводнена нива от 20 дка, от която собственикът иска само 4 дка за пчелин и останалото за обработване, ако става, и не виждам къде е проблемът да бъде гласувана. За мен тенденциозно се блокира това перо, на което общината разчита да закърпи бюджета.


На последната сесия ОбС завиши продажната цена на общински апартаменти по предложение на председателя Стефан Димитров...

При 600 лв. за квадратен метър реално тези жилища са непродаваеми. Това са стари жилища, а в момента всеки може да купи ново строителство за 320-340 евро на кв. м. Смятам, че на тази завишена цена няма да има сделки и може би това е било целта.


Кога ще дойде времето администрацията и ОбС да изгладят отношенията?

Това е моето желание от началото на мандата, което съм защитавал и с действия. За доброто на общината работата на ОбС, кмета и администрацията трябва да върви в пълен синхрон. Без партийни пристрастия, вътрешни противоборства и междуличностни отношния. Казвам го, защото за 4 години като председател на ОбС и депутат, съм помагал да се случват нещата в общината, и мисля, че в това отношение никой не може да ме укори. Правил съм го с ясното съзнание, че човек на такива длъжностти трябва да работи за хората и същевременно да получава удовлетвореност от делата си.


Да ви попитам тогава - колко обществени поръчки на община Димитровград има спечелени и изпълнени от бизнесмена Тодор Бояджиев?

Благодаря за въпроса. С тази тема напоследък много се спекулира. От началото на мандата фирма ТИ ВИ БИ на Тодор Бояджиев има спечелени 3 обекта. Първият е за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища. В процедурата се явиха две фирми. Едната представи отворен кашон с документи и бе отстранена, защото това е недопустимо. Втората поръчка бе по „Красива България” за ремонт на театъра, и ТИ ВИ БИ бе единствената, която се яви. И третата е изграждането на водопровода до Черноконево. За сравнение, в предходния мандат тази фирма има доста повече спечелени поръчки.


Забравяте водния цикъл за 13 млн. лв...

Там изпълнител е „АКВА МАРИЦА”. От 5 закупили документация фирми се яви само този консорциум. Моите притеснения бяха дали управляващия орган ще ни нанесе финансова корекция по проекта заради това. Няма.

Много е деликатна темата, когато става въпрос за избор на изпълнител по дадена обществена поръчка. Не винаги определящо е ниската цена, която регламентира ЗОП. Например, м.г. пуснахме процедура за доставка на суровини и материали за ОП „Благаосутравяне”. Спечели фирмата с най-ниска цена на боите и т.г. боядисваме 4 пъти пешеходните пътеки. Дори четох коментари може ли тези толкова често да боядисват. Може, защото най-ниската цена е най-некачествена. Боядисваш и след месец не личи нищо.Трябва да има баланс между цена и качество. Това се опитваме да постигнем. Дано да успеем.


4 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?