DGNEWS.EU

Кметът реагира срещу системните замърсявания на ТЕЦ „Марица 3“

Кметът реагира срещу системните замърсявания на ТЕЦ „Марица 3“
Sep 21
22:00 2021

Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява Регионалната инспекция по околна среда и води - Хасково да се извърши преразглеждане на условията по издаденото Комплексно разрешитело за работа на ТЕЦ „Марица-3” АД, внасяне на необходимите промени, включително спиране работата на централата до отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване на околната среда и рискове за човешкото здраве. Градоначалникът сезира с писмо днес инспекцията във връзка с зачестилите замърсявания на въздуха и постъпили многобройни сигнали и оплаквания от граждани в община Димитровград за периода 15-20 септември 2021 г. От общината се убедени, че има пряка връзка между работата на централата (възобновена на 25 май т.г. до момента) са отчетени 17 броя превишения на алармения праг за средночасова концентрация на серен диоксид, като за сравнение през цялата 2020 г. и до момента пуска на централата не е регистрирано нито едно превишение. Този факт, както и липсата на други алтернативни източници на емисии от серен диоксид през летния сезон, неминуемо води до заключението, че наднорменото замърсяване е изключително и единствено резултат от работата на ТЕЦ „Марица-3” АД, независимо от характера на причините водещи до това, били те технологични, експлоатационни, организационни или други.

В писмото кметът посочва: "Във връзка с продължаващото замърсяване на въздуха над Димитровград със серен диоскид над допустимите норми и отчетени превишения на алармените прагове за концентрации на серен диоксид в периода 15-20 септември 2021г. и нашата убеденост, че това е пряко свързано с  работата ТЕЦ „Марица-3” АД, предвид загрижеността ни за опазване на човешкото здраве и околната среда, както и създалото се обществено напрежение и нетърпимост към случващото се замърсяване се обръщаме към Вас, като компетентен орган с настояване за предприемане на спешни действия, съгласно дадените Ви от закона правомощия по изясняване причините и преустановяване на замърсяването.

Припомняме, че това е второ писмо, в рамките на почти два месеца, с което Иво Димов реагира срещу продължаващото замърсяване на въздуха и сигнализира оторизирания за контрол орган в лицето на РИОСВ - Хасково. 

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?