DGNEWS.EU

Настаняват първите потребители в центъра за деменция в Димитровград

Настаняват първите потребители в центъра за деменция в Димитровград
Sep 15
13:13 2021

От 15 септември започна прием на първите потребители в Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция, в който е осигурена среда, близка до семейната, съобщиха от общината. Поетапното им настаняване е съобразено с противоепидемичните мерки, които са задължителни за спазване н социалните институции, предлагащи услуги от резидентен тип.

Центърът е обзаведен и оборудван с всичко необходимо за подпомагане и повишаване качеството на живот на лицата с деменция, осигурявайки сигурността и спокойствието за техните семейства. Тук потребителите ще получат грижа и съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни и други подкрепящи/съпътстващи услуги в съответствие с потребностите на настанените лица.

Настаняването се извършва в удобно и модерно обзаведени стаи за двама потребители, разполагащи със самостоятелен санитарен възел и баня. Менюто на потребителите ще се изготвя от диетолог, а храненето ще се извършва в уютна столова. Центърът разполага и с напълно обзаведена кухня, където персонал и потребители ще могат да приготвят съвместно любими гозби. Тук ще се полагат и специализирани здравни грижи от две медицински сестри и лекар. В центъра ще работят 7 санитари, които ще се грижат за осигуряване хигиената на потребителите и помещенията. В терапевтичния кабинет потребителите, съвместно със социалния работник и трудотерапевта ще могат да се занимават с любими за тях дейности, да гледат телевизия. Центърът разполага и със собствен озеленен двор за разходка и почивка. Осигурено е уютно и удобно място за среща със семейството, когато това е допустимо. За периода на изпълнение на дейностите по проекта, потребителите на Центъра няма да заплащат такса за ползването на социалната услуга.

В периода януари 2019г. - април 2020г., в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP001-5.002-0016-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, след основен ремонт на помещения от бившата АТЗ болница, община Димитровград изгради „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция“.

Ремонтът на сградата и помещенията в нея осигуриха възможността Община Димитровград да получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.090 "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги” за създаване на функционираща социална услуга от резидентен тип – „Център за грижа за лица с различни форми на деменция” с капацитет 15 потребителя. Реализацията на дейностите по проекта стартира от месец април 2021г. До момента е извършена: доставка и монтаж на оборудването и обзавеждането в Центъра; прием на документи и предварителна оценка на потребностите на подалите заявления потребители; подбор, назначаване и обучение на персонала в Центъра; разработени са пакет от вътрешни правила, регламентиращи дейността и предоставянето на услугата.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?