DGNEWS.EU

Община Димитровград обяви обществена поръчка за 2 815 инвенторни климатици

Община Димитровград обяви обществена поръчка за 2 815 инвенторни климатици
Jul 16
13:00 2021

Община Димитровград обяви обществена поръчка за доставка на климатици по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление". Предметът на обществената поръчка е за доставка 2 815 инвенторни климатици за битово отопление, които ще бъдат предназначени за одобрените след обследване домакинства, заявили подмяна на топлинните уреди и инсталации на дърва и въглища с екологосъобразни такива в първия етап от проекта. Прогнозната стойност на поръчката е за 3 247 311 лв. със срок за подаване на офертите 11 август 2021 г.

Освен доставката изпълнителят трябва да извърши монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици; инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа; предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици; и гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок. 

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ 10  от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства, съобщиха от Община Димитровград.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?