DGNEWS.EU

Финални дейности на проект за трансгранично сътрудничество „FLOOD RESILIENCE”

Финални дейности на проект за трансгранично сътрудничество „FLOOD RESILIENCE”
Apr 16
16:45 2021

Община Димитровград бе домакин на “FLOOD RESILIENCE DAY” в рамките на проект за ТГС „FLOOD RESILIENCE” (Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, CCI 2014TC16I5CB005,  Project: № CB005.2.11.113 “Joint Initiatives for Flood Resilience Across Watersheds in CB Region/FLOOD RESILIENCE/", Contract № РД-02-29-181/23.07.2019, co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020), осъществен с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки, български и турски доброволци получиха своите сертификати за участие в дейности по превенция, спасяване и оказване на първа помощ при бедствия. Акцент бе поставен върху възможността за предотвратяване на наводнения – особено характерни за селищата разположени по поречието на р.Марица в трансграничния регион между България и Турция.

Община Димитровград изказва своята благодарност за оказаното професионално съдействие от Началника на РСПБЗН – Главен инспектор Иван Пачов – по отношение на методическата компетентност за доброволческа дейност, предпазната екипировка и обучението на човешкия фактор, ангажиран в спасителни дейности. Като жест към чуждестранната делегация от Република Турция организаторите бяха подготвили демонстрация на техника, оборудване, специализирана екипировка и кадрови ресурс. В съвременните условия именно служителите на РСПБЗН поемат тежката отговорност за реакция и спасяване на стотици човешки животи при извънредни ситуации и бедствия. Професията спасител, пожарникар или безрезервният дълг на доброволец вървят ръка за ръка с понятието за хуманизъм и отговорност към обществото.

Пред чуждестранните гости бе демонстрирана и закупената техника от последен клас – многофункционален колесен багер „Комацу” с 9 бр. допълващи устройства, специализиран в почистването на речни корита, дерета, храстова растителност и канавки, както и приоритетно обработените терени в рамките на проекта.

На 9 Април 2021 г. в гр. Узункьопру бе проведена заключителната пресконференция, финализираща изпълнението на проекта, на която бе подписан Меморандум между Община Димитровград и Община Узункьопрю в посока на дългосрочно сътрудничество и партньорство в областта на превенцията, европейското проектно програмиране и трансграничната взаимопомощ при  ситуации на бедствия с  природен характер.

След мащабните наводнения през 2014 г. в района на Димитровград, изключително изостреният проблем бе решен с европейско финансиране чрез трансграничния инфраструктурен проект „FLOOD RESILIENCE”, чийто акцент пада върху превенцията и обработката на застрашените терени със специализирана техника от последно поколение, приоритетно използвана в почистването на речните тераси по долното течение на р. Марица от двете страни на българо-турската граница.

Меките мерки заложени в проекта постигнаха информационна осведоменост на населението от застрашените райони, обучение на деца и младежи в спасителни действия, оказване на първа помощ с фокус върху доброволчеството като проява на личен избор и лична отговорност.

Разработването на „HAZARD MAP & REPORT”  съвместно от български и турски експерти е в основата на научния подход към необходимостта от далновидни решения по отношение на управлението на кризи вследствие на природни бедствия, рисковия мениджмънт, ангажираният човешки капитал в борбата със стихиите и техническата обезпеченост за превенция.

Водещ приоритет на всички проектни дейности са инфраструктурните подобрения, които ще бъдат постигнати в двете общини благодарение на  доставената модерна техника.

Екипът и всички заинтересовани страни отчетоха ефектите, които проектът постигна на базата на трансграничния междукултурен диалог между България и Турция – съседи от двете страни на граничната бразда, която днес дори и в сянката на световната пандемия от Covid-19, не е разделителна линия, а достатъчен повод за сътрудничество и обмен, не само в борбата с природните бедствия.

The project is co-funded by the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme 2014-2020; This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No 2014TC16I5CB005. The contents of this publication are the sole responsibility of Dimitrovgrad Municipality and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority or the National Authority of the Programme.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?