DGNEWS.EU

ОУ „Алеко Константинов” изгражда STEM среда по проект

ОУ „Алеко Константинов” изгражда STEM среда по проект
Jan 12
15:29 2021

Димитровградското ОУ „Алеко Константинов” спечели проект за изграждане на училищна STEM среда. Проектът на стойност  228 870 лв. се финансира от Националната програма  „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката.За реализиране дейностите по проекта през 2021/2022 учебна година ще се включат 30 преподаватели и около 500 ученици от 1 до 7 клас, информират от общината.

Предвижда се създаване на STEM център „Дигитални създатели на безопасна среда“, който да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки в две основни направления – „Дизайн и конструиране” и „Роботика и моделиране”. Обучението в него ще съчетава дигитални компетентности с формирането на отговорно поведение на пътя и опазване на околната среда. Учебното съдържание комбинира теми от общообразователните предмети в природо-научното направление и математиката с дизайн и роботика. Създават се условия за ангажиране на по-широк кръг ученици с различни интереси –с предпочитания към точните науки и алгоритмично мислене и към хуманитарно образование и с интерес към изкуствата.

В STEM центъра ще бъдат обособени следните зони:

•   Презентационен център - фронтална работа на учителя, презентиране на резултати от учениците, беседи и дискусии; свободно пространство за екипна работа в неформална обстановка.

•   Експериментален център - работа на учениците по практически задачи със  STEM- конструктори и учебни роботи: сглобяване, програмиране и тестване на създадените модели. Конструкторите са специализирани за формиране на знания по електротехника, механика, електроника, роботика, физика.

•   Зона за екипна работа на учениците - Центрове за работа в малки групи ученици в неформална обстановка. Учениците общуват активно и се социализират.

•   Зона за концентрация и творчество - На разположение са стена за рисуване и скици при творчески дейности и леки съоръжения за движение (диск за усукване, топка за разтягане, лост), докато учениците почиват.

•   Учителски център - шумоизолиран център, озеленяване, оборудване, осигуряващо условия на учителите за планиране и подготовка.

•   Зона за съхранение – с достъп на учителите и контролирано присъствие на учениците. Система от шкафове и плотове за подреждане на оборудване, елементи, уреди.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?