DGNEWS.EU

Регистрират кладенци и сондажи на граждани и фирми до 27 ноември

Регистрират кладенци и сондажи на граждани и фирми до 27 ноември
Oct 16
15:26 2020

До 27 ноември 2020 г. фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), намиращи се в собствения им имот, трябва да ги регистрират. Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани и се считат за незаконни. При установяването на такива след дадения срок, същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление, става ясно от официално съобщение на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа: 1. трите имена на собственика на имота; 2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване; 3. дълбочина на кладенеца; 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци; 5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа; 6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА. Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. 

Лицата от община Димитровград следва да изпратят документите за регистрация до Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БД ИБР) в Пловдив, ул."Янко Сакъзов" № 35 или сканирани на е-поща: bd_plovdiv@earbd.bg., уточняват от РИОСВ-Хасково.

4 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?