DGNEWS.EU

„Пазителите на Тракия” участваха в дейност „Бизнесът и околната среда в Димитровград”

„Пазителите на Тракия” участваха в дейност „Бизнесът и околната среда в Димитровград”
Feb 24
15:35 2020

 „Бизнесът и околната среда в Димитровград” бе четвъртата дейност по проекта „Пазителите на Тракия“, CB005.2.12.024, договор № РД-02-29-225/26.08.19 г., финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA България - Турция (2014 - 2020), съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II (IPA II) на Европейския съюз , представена на 20, 21 и 22 февруари 2020 г. в Димитровград. В нея участваха  45 деца от партньорските организации по проекта - НЧ „Нов път 2011“ с.Добрич, ОУ „Пенчо Славейков“ Димитровград и  ОУ „Шехсуварбей” от град  Узункопрю, Турция.

Основната цел на дейността бе да запознае учениците с индустриалните компании и техните политики в областта на околната среда. Официално тя бе открита на 20 февруари в конферентната зала на „Неохим” АД от ръководителя на проекта Стефан Димитров, който приветства участниците и им пожела ползотворна работа по време на  обучението им в Димитровград. Гости на събитието бяха представители на РИОСВ - Хасково, които запознаха децата с дейността на Регионалната инспекция по околна среда и води, отговаряща за областите Хасково и Кърджали.   

Същият ден учениците посетиха една от най-големите компании за торове в България – „Неохим“ АД. На място те се запознаха с политиката на компанията по опазване на околната среда и различните лаборатории за изследване на почвата, водите и въздуха. По време на обиколката си из завода, учениците видяха как се пречистват използваните в производството води, как отговорно се оползотворяват природните ресурси и какъв контроли процедури се прилагат по отношение суровините и на качеството на продуктите, свързани с опазването на околната среда.

В рамките на проектните дейности учениците посетиха и Пречиствателната станция за отпадъчни води в Димитровград. Станцията подобрява екосистемите и биоразнообразието в региона чрез механично, химично и биологично третиране на отпадъчните води, които след това се вливат в река Марица. При посещението си децата се запознаха с различните етапи на пречистване на водите, които се осъществяват в станцията.

По време на дейностите учениците работиха с метеорологични станции за определяне на влажност на въздуха, сила на вятъра и др. показатели и сравняване на проби от обучението по екология в кабинета по биология в ОУ „П.Славейков“.

Тази публикация е издадена в рамките на проект “Пазителите на Тракия“ с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на партньорите по проекта и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?