Политика за поверителност

Добре дошли в dgnews.eu! Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира за събирането и използването на вашата информация на нашия уебсайт.

В dgnews.eu даваме приоритет на простотата. Нашата платформа е посветена на това да ви осигури безпроблемно четене и коментиране без необходимост от регистрация на потребителя. Ние ценим неприкосновеността на личния ви живот и искаме да ви уверим, че не събираме никаква лична информация от нашите посетители.

Моля, отделете малко време, за да прегледате следната информация, и не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения.

Благодарим ви, че сте част от dgnews.eu!

Събиране на информация

В dgnews.eu приемаме сериозно поверителността ви. Искаме да уточним, че не събираме никаква лична информация от нашите посетители. Уебсайтът ни е проектиран да функционира без необходимост от потребителско вписване или регистрация. Можете да разглеждате статии и да споделяте мислите си чрез коментари, без да се притеснявате, че личните ви данни ще бъдат събрани.

Бъдете сигурни, че вашето сърфиране в dgnews.eu е насочено единствено към потреблението на съдържание и ние се ангажираме да поддържаме сигурна и уважителна онлайн среда.

Използване на данни

Ангажиментът ни за опростеност обхваща и начина, по който обработваме данните в dgnews.eu. Посещението ви на нашия уебсайт е съсредоточено върху четенето и коментирането и искаме да ви уверим, че събраните данни служат само за тези цели.

Не използваме никаква информация за анализ или статистически анализ. Фокусираме се върху предоставянето на ценно съдържание, без да нарушаваме поверителността ви. Можете да се наслаждавате на dgnews.eu, знаейки, че преживяването ви е свободно от притеснения, свързани с данните.

Коментари

В dgnews.eu насърчаваме взаимодействието чрез коментари, за да подобрим преживяването при четене.Когато решите да оставите коментар към нашите статии, моля, имайте предвид, че тези коментари са публични и видими за други посетители. Ние не събираме допълнителна лична информация извън тази, която доброволно споделяте в коментарите си.

Вашите мисли и мнения се ценят и ние оценяваме приноса ви към нашата общност.

Бисквитки

В dgnews.eu вярваме в лесното и прозрачно онлайн преживяване. Понастоящем не използваме бисквитки на нашия уебсайт. Това означава, че посещението ви на dgnews.eu не е свързано с проследяване или съхраняване на каквато и да е информация на вашето устройство.

Ценим поверителността на личните ви данни и се стремим да осигурим безпроблемно сърфиране без използване на бисквитки.

Връзки с трети страни

dgnews.eu може да съдържа връзки към външни уебсайтове за допълнителна информация или препратки. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни на тези външни сайтове. Когато преминавате към връзки към трети страни, ще бъдете обект на съответните им политики за поверителност.

Препоръчваме ви да се запознаете с политиките за поверителност на всички външни уебсайтове, които може да посетите от dgnews.eu, за да се уверите, че сте запознати с техните практики за обработка на данни.

Защита

В dgnews.eu се отнасяме сериозно към сигурността на ограничената Ви информация. Въпреки че не събираме лични данни извън необходимите за основната функционалност на уебсайта, сме въвели мерки за сигурност, за да защитим информацията, с която боравим.

Уверяваме ви, че се стремим да поддържаме сигурна онлайн среда, за да гарантираме, че сърфирането ви в dgnews.eu е безопасно и приятно.

Промени в Политиката за поверителност

С развитието на dgnews.eu може да актуализираме нашата политика за поверителност, за да отразим всички промени в нашите практики. Препоръчваме ви да преглеждате периодично тази страница, за да сте информирани за това как се ангажираме да защитаваме поверителността ви.

Последната актуализация на тази политика за поверителност е от 17.01.24 г. Всички значителни промени, направени след последната актуализация, ще бъдат отбелязани тук.

Информация за контакт

Ако имате някакви въпроси, притеснения или искания относно нашата политика за поверителност, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Можете да се свържете с нас тук.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако се нуждаете от разяснения по някой от аспектите на нашите практики за поверителност. Вашата поверителност е важна за нас и ние сме тук, за да отговорим на всички ваши запитвания.