Общи условия

Въведение

Добре дошли в Dgnews (Ди Джи Нюз)! Тези общи условия (“Общи условия”) уреждат използването на блога ни от ваша страна, затова ви молим да отделите малко време и да ги прочетете внимателно. С достъпа до и използването на Dgnews вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани с тези условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези Условия, моля, въздържайте се от използването на нашия Блог.

Приемане на условията

Като използвате нашия Блог, Вие потвърждавате, че сте пълнолетен и имате право да сключите това споразумение. Ако осъществявате достъп до Блога от името на юридическо лице, вие също така потвърждавате, че сте упълномощени да обвържете това лице с настоящите Условия. Използването на Блога от Ваша страна представлява приемане на настоящите Условия и Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тях. Ако не сте съгласни да спазвате настоящите Условия, моля, незабавно прекратете използването на Блога.

Правомощия на потребителя

Блогът е предназначен за лица, които са на възраст най-малко 18 години. Като използвате Блога, Вие заявявате и гарантирате, че отговаряте на изискването за възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, получете съгласието на родител или настойник, преди да получите достъп до Блога. Запазваме си правото да откажем достъп на всеки, който нарушава това изискване за възраст или която и да е друга разпоредба на настоящите Условия.

Отговорности на потребителя

1 Точна информация:
Когато използвате нашия Блог, Вие се съгласявате да предоставите точна, актуална и пълна информация, която се изисква за всяка регистрация или създаване на акаунт. Ваша отговорност е да актуализирате тази информация своевременно, за да бъде тя точна и пълна.

2 Забранени дейности:
Вие се съгласявате да не участвате в никакви дейности в Блога, които са незаконни, нарушават правата на други лица или пречат на работата на Блога. Забранените дейности включват, но не се ограничават до разпространение на вредно съдържание, спам, хакерство и всякаква форма на незаконен или неоторизиран достъп.

3 Уважение към другите:
Уважението към другите потребители е от решаващо значение. Вие се съгласявате да не тормозите, заплашвате или нарушавате правата на други потребители, използващи нашия Блог. Всяко съдържание, което предоставяте, включително коментари, трябва да бъде уважително и да отговаря на нашите насоки за общността.

Собственост на съдържанието

1 Права на интелектуална собственост:
Цялото съдържание на блога, включително текст, изображения, графики и други материали, е интелектуална собственост на Ди Джи Нюз или на неговите лицензодатели и е защитено от авторското право и други закони. Нямате право да използвате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате или показвате каквото и да е съдържание от Блога без нашето предварително писмено съгласие.

2 Търговски марки:
Всички търговски марки, марки за услуги и лога, използвани и показвани в Блога, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Ди Джи Нюз и други. Нямате право да използвате тези търговски марки без предварителното писмено съгласие на собственика на търговската марка.

3 Съдържание, генерирано от потребителя:
Въпреки че насърчаваме участието на потребителите, всяко съдържание, което изпращате в Блога, включително коментари, остава ваша отговорност. С изпращането на съдържание вие предоставяте на Ди Джи Нюз неизключителен, безвъзмезден, световен и безсрочен лиценз за използване, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, публикуване, превеждане, разпространение и показване на съдържанието.

Съдържание, създадено от потребителите

1 Практики на модериране:
Запазваме си правото да модерираме и наблюдаваме генерираното от потребителите съдържание в Блога. Въпреки че насърчаваме откритата дискусия, можем да премахнем или редактираме съдържание, което нарушава настоящите Условия, нашите насоки за общността или приложимите закони.

2 Премахване на съдържание:
Можем, по наше усмотрение, да премахнем всяко генерирано от потребителя съдържание без предварително уведомление. Причините за премахване могат да включват, но не се ограничават до, нарушения на настоящите Условия, неподходящо поведение или съдържание, което според нас представлява риск за нашата общност или за целостта на Блога.

3 Отговорност на потребителя:
Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието, което изпраща в Блога. Уверете се, че вашите материали са в съответствие с настоящите Условия, приложимите закони и зачитат правата на другите. Ние не одобряваме и не поемаме отговорност за точността или надеждността на съдържанието, генерирано от потребителите.

Политика за поверителност

1 Събиране на данни:
Ние се отнасяме сериозно към вашата поверителност. Използвайки нашия Блог, вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с условията на нашата Политика за поверителност. Нашата Политика за поверителност описва как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме вашата лична информация. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, за да разберете нашите практики.

2 Бисквитки и технологии за проследяване:
Възможно е да използваме “бисквитки” и други технологии за проследяване, за да подобрим Вашето преживяване в нашия Блог. Тези технологии събират информация за вашите дейности по време на сърфиране и ни помагат да анализираме и подобряваме нашите услуги. Можете да управлявате предпочитанията си за бисквитките чрез настройките на браузъра си.

3 Услуги на трети страни:
Нашият Блог може да интегрира услуги на трети страни или връзки към външни уебсайтове. Тези услуги имат свои собствени политики за поверителност и ние не носим отговорност за техните практики. Препоръчваме ви да прегледате политиките за поверителност на тези трети страни, преди да използвате техните услуги.

Интелектуална собственост

1 Нарушаване на авторски права:
Ние зачитаме правата на интелектуална собственост на другите и очакваме от нашите потребители да правят същото. Ако смятате, че ваше произведение, защитено с авторско право, е било използвано в Блога по начин, който представлява нарушение на авторското право, моля, свържете се с нас, като предоставите следната информация:

 • Описание на произведението, защитено с авторски права
 • Идентифициране на материала, който нарушава правата
 • Вашата информация за контакт
 • декларация за добросъвестно убеждение
 • Изявление, потвърждаващо точността


2 Нарушение на търговска марка:
Ако смятате, че правата ви върху търговска марка са били нарушени, моля, свържете се с нас, като предоставите следната информация:

 • Идентификация на търговската марка
 • Идентифициране на материала, който нарушава правата
 • Вашата информация за контакт
 • Изявление за добросъвестно убеждение
 • Изявление, потвърждаващо точността


3 Контрауведомление:
Ако вашето съдържание е било премахнато поради предполагаемо нарушение и вие смятате, че то е било погрешно премахнато или неправилно идентифицирано, можете да подадете насрещно уведомление, като предоставите следната информация:

 • Идентификация на премахнатото съдържание
 • изявление под страх от лъжесвидетелстване
 • информация за контакт с вас

Линкове към трети страни

1 Външни връзки:
Нашият блог може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и ние не одобряваме и не поемаме отговорност за съдържанието, продуктите или услугите, предлагани от тези трети страни. Достъпът до уебсайтове на трети страни е на ваш собствен риск и трябва да се запознаете с условията и правилата на тези сайтове.

2 Препратки към нашия блог:
Добре дошли сте да поставяте връзки към нашия Блог, при условие че това се прави по начин, който не накърнява нашата репутация. Нямате право да създавате връзка, която предполага одобрение, потвърждение или асоциация, когато такава не съществува. Запазваме си правото да поискаме премахването на всяка връзка към нашия Блог.

3 Отказ от отговорност:
Не гарантираме точността или пълнотата на съдържанието на уебсайтове на трети страни, към които има препратки от нашия Блог. Използването на уебсайтове на трети страни е на ваш собствен риск и препоръчваме да проявявате предпазливост и да преглеждате условията за ползване и политиките за поверителност на тези сайтове.

Отказ от отговорност

1 Точност и пълнота:
Съдържанието, предоставено в нашия блог, е предназначено само за общи информационни цели. Въпреки че се стремим да гарантираме точността и пълнотата на информацията, не даваме никакви изрични или подразбиращи се изявления или гаранции за точността, надеждността, пригодността или наличността на съдържанието.

2 Използване на собствен риск:
Използването на Блога и разчитането на неговото съдържание е на ваш собствен риск. Отказваме се от всякаква отговорност за загуби, наранявания или щети, произтичащи от използването на Блога, включително, но не само, за неточности, грешки или пропуски в съдържанието.

3 Наличност и функционалност:
Ние не гарантираме непрекъснат достъп до Блога или неговата функционалност. Запазваме си правото да променяме, спираме или прекратяваме всеки аспект на Блога по всяко време без предварително уведомление. Ние не носим отговорност за загуби или неудобства, причинени от такива модификации, спиране или прекратяване.

Ограничаване на отговорността

1 Без последващи вреди:
В максималната степен, позволена от закона, Ди Джи Нюз и неговите филиали, служители, работници, агенти и лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, или за каквато и да било загуба на печалби или приходи, независимо дали е възникнала пряко или косвено, или за каквато и да било загуба на данни, употреба, добра репутация или други нематериални загуби, произтичащи от:

 • използването или невъзможността за използване на Блога
 • Всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите сървъри и/или всякаква лична информация, съхранявана на тях
 • Всяко прекъсване, спиране или прекратяване на блога


2 Максимална отговорност:
В никакъв случай общата отговорност на Ди Джи Нюз към Вас за всички искове, свързани с Блога, няма да надвишава сумата, платена от Вас, ако има такава, за достъп до Блога през дванадесетте месеца, непосредствено предхождащи иска.

3 Изключения:
Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на определени гаранции или отговорности, така че ограниченията по-горе може да не се прилагат за вас. В такива юрисдикции отговорността на Ди Джи Нюз ще бъде ограничена до най-голямата степен, позволена от закона.

Прекратяване на достъпа

1 Права за прекратяване:
Запазваме си правото по свое усмотрение да прекратим или спрем достъпа ви до Блога по каквато и да е причина, включително, но не само, при нарушаване на настоящите Условия. Прекратяването на достъпа може да стане без предварително уведомление.

2 Ефект от прекратяването:
При прекратяване правото ви да използвате Блога ще бъде незабавно прекратено. Всички разпоредби на настоящите Условия, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването, включително, но не само, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетение и ограничения на отговорността, остават в сила и след прекратяването.

3 Процес на обжалване:
Ако смятате, че достъпът Ви е бил прекратен по погрешка, можете да се свържете с нас, за да обжалвате решението. Ние ще разгледаме жалбата ви незабавно, но нашето решение ще бъде окончателно.

Актуализации на условията

1 Орган за изменение:
Ние си запазваме правото да променяме, актуализираме или изменяме тези Условия по всяко време. Най-актуалната версия на Условията ще бъде публикувана в Блога. Ваша отговорност е да преглеждате тези Условия периодично. Продължаването на използването на Блога след промени в Условията представлява приемане на тези промени.

2 Уведомяване за промени:
Можем, но не сме длъжни, да уведомяваме потребителите за промени в настоящите Условия чрез електронна поща или чрез поставяне на известие на видно място в Блога. Препоръчително е редовно да проверявате електронната си поща и Блога за такива известия.

3 Несъгласие с промените:
Ако не сте съгласни с променените Условия, трябва да преустановите използването на Блога. Продължаването на използването на Блога след датата на влизане в сила на промените означава, че приемате променените Условия.

Информация за контакт

1 Въпроси и притеснения:
Ако имате някакви въпроси, притеснения или обратна връзка относно настоящите Условия или Блога, моля, свържете се с нас. Ние ценим вашия принос и ще положим разумни усилия, за да отговорим на вашите запитвания незабавно.

2 Официални известия:
Всички официални известия, изисквани съгласно настоящите Условия, се изпращат на информацията за контакт, предоставена в този раздел, или на актуализираната информация за контакт, предоставена от всяка от страните в писмен вид.