DGNEWS.EU

РИОСВ: Димитровградският ТЕЦ няма да гори отпадъци

РИОСВ: Димитровградският ТЕЦ няма да гори отпадъци
Aug 20
15:15 2019

Купищата отпадъци до ТЕЦ "Марица 3" АД в Димитровград, за които сигнализираха граждани, не са предназначени за изгаряне в централата, тъй като дружеството не притежава разрешително за изгаряне на RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци. Това се казва в становище на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) изпратено до кмета на общината Иво Димов по повод случая.

Спешната проверка на площадката със складирани смесени битови и други отпадъци бе изискана от градоначалника във връзка с постъпил сигнал в Община Димитровград. Димов е поискал информация за произхода и състава на отпадъците, основанието за складирането им и предназначението на тези отпадъци. Има ли ТЕЦ „Марица 3” АД разрешение, съгласно ЗУО за изгаряне на RDF-гориво от отпадъци и предвижда ли се такова изгаряне на територията на централата, както има ли извършено нарушение, ако да, кои са нарушителите и какви ще са санкциите към тях, са другите въпроси, отправени от кмета към екоинспекцията.

Проверката не се е установила извършване на нерегламентирани дейности с отпадъци, както и наличие на отпадъци извън границите на площадката. Установено е, че тя се стопанисва от "Траш еко пак" ООД, на основание договор за наем с ТЕЦ-а, гласи станивщето на РИОСВ-Хасково.

"След установяване на всички факти и обстоятелства относно произхода, състава и съответствието на приетите отпадъци със съответните кодове по Приложение №1 на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците, РИОСВ-Хасково ще даде задължителни предписания на "Траш еко пак" ООД с конкретни срокове. При неизпълнение ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.", се казва в становището на компетентния орган РИОСВ-Хасково, съобщиха от общината.

От РИОСВ-Хасково информират чрез сайта си, че в действащото Комплексно разрешително на ТЕЦ „Марица 3“АД- Димитровград не е разрешено да се ползват RDF-модифицирани горива. Към момента няма и издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение по ОВОС, с които да се разрешава изгаряне на отпадъци на територията на ТЕЦ ,,Марица 3“ АД- Димитровград.

Обстоятелствата по натрупването на отпадъците са проверени от РИОСВ- Хасково на 19.08.2019 г., като е извършена проверка на място на „Траш Еко Пак“ ООД, титуляр на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци на площадка, разположена на територията на ТЕЦ ,,Марица 3“ АД, ползвана по договор за наем. Установено е, че на площадката се съхраняват 622 т. частично балирани, нееднородни отпадъци.  РИОСВ- Хасково е предприела допълнителни мерки и действия с цел установяване вида и произхода на доставените отпадъци, след което на дружеството ще бъдат дадени задължителни предписания в съответствие със законодателството.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кои са най-наболелите проблеми в община Димитровград, според Вас?