DGNEWS.EU

Гишето по кадастъра в Общината затваря за ден

Гишето по кадастъра в Общината затваря за ден
Aug 14
12:41 2019

На 21 август няма да работи гише №6 в информационния център в сградата на Община Димитровград, което обслужва гражданите съгласно споразумение с Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Собствениците на имоти, които се ползват от услугите ще могат да подават своите заявления от следващата сряда от 8:30 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа, информират от администрацията.

Гишето отваря всяка сряда за имоти на територията на землище Димитровград-урбанизирана и неурбанизирана. В него се приемат заявления от собственици, придружени със съответните документи, доказващи правата им за издаване на:

-скици на поземлени имоти в урбанизирана и неурбанизирана територията на Димитровград

- скици на сгради и самостоятелни обекти в сгради

-удостоверения за наличие или липса на данни в кадастралната карта и кадастралния регистър за Димитровград

На гишето ще се приемат заявления за извършване на изменение в кадастралния регистър за недвижимите имоти към кадастралната карта на Димитровград.

Административното обслужване на гишето дава възможност за предоставяне на услуги на гражданите за идентифициране на отделни имоти в кадастралната карта на Димитровград, както и указания за предприемане на съответни действия съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и наредбите към него, с цел реализиране на техните намерения.

Заплащането на услугите може да се извършва чрез пос терминал или по банков път по сметка на АГКК София, предоставена от специалиста на гишето.

За информация на собствениците на земеделски земи, намиращи се на територията на останалите землища в Община Димитровград съобщаваме,че същите услуги ще бъдат предоставяни от представители но Общинска служба по земеделие съгласно сключено споразумение с АГКК София.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?