DGNEWS.EU

Насрочиха консултации за определяне на Общинската избирателна комисия

Насрочиха консултации за определяне на Общинската избирателна комисия
Aug 12
13:11 2019

Кметът на общината Иво Димов кани политически сили на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) в община Димитровград по повод местните избори. Срещата ще се състои на 15 август /четвъртък/ от 17 ч. в конферентна зала на втория етаж в общината, информират от там.

В консултациите могат да участват ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани евродепутати, но не са парламентарно представени. Това са ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Демократична България – обединение”.  

При провеждане на консултациите, политическите сили трябва да представят:

1.     Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.     Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.     Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4.     Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

5.     Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т.1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

6.     Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ОИК. За членове на ОИК се назначават лица, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и са с висше образование, имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към датата 26 април 2019г. включително и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, съгласно Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК.

От общинска администрация напомнят, че в официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще посрещнете Новата 2020 година?