DGNEWS.EU

Ново оборудване следи за качеството на питейната вода в Димитровград

Ново оборудване следи за качеството на питейната вода в Димитровград
Jul 25
18:35 2019

Днес изпълнителят на доставката на оборудването по Проект "AQUA-LITY – Прилагане на иновативни технологии за подобряване на качеството на питейната вода в градските зони", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция – България“, официално предаде на Община Димитровград съоръженията за експлоатация.

Технологичното оборудване е инсталирано на пет точки в общината и цели осъществяването на мониторинг на качеството на питейната вода. Станциите са на магистрални водопроводи в кв. Габера, кв. Славянски, кв. Мариино, кв. Черноконево и на обект на ВиК до моста на р. Марица. Измервателните станции съдържат следните компоненти: модул за измерване на pH, модул за измерване на ORP (окислително редукционен потенциал), модул за измерване на температура, модул за измерване на дебит, модул за измерване на налягане, модул за измерване на свободен (остатъчен) хлор, модул за контрол на потока на водата през измервателната клетка. Оборудването е с вграден WEB сървър за базова визуализация. Всички данни се предават чрез интернет комуникация и се визуализират в реално време на съответните PC в центровете за наблюдение, съобщиха от общината.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?