DGNEWS.EU

Набират кандидати за съдебни заседатели до 12 юли

Набират кандидати за съдебни заседатели до 12 юли
Jul 08
16:08 2019

До 12 юли набират кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Димитровград за мандат 2020 – 2024 г. Процедурата бе обявена в края на юни във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съда.

Общият брой на местата е 25. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, може да видите в обявлението.

Заинтересованите жители на община Димитровград входират документите в деловодството на Общински съвет – Димитровград - ет.5, ст.55 в сградата на Община Димитровград. Те трябва да се подадат в запечатан плик, лично или с пълномощно, за да бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

На 19 юли списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет /най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а/.

Най-малко 10 на сто от съдебните заседатели трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?