DGNEWS.EU

Кметът кани партии и коалиции на консултации за определяне на СИК

Кметът кани партии и коалиции на консултации за определяне на СИК
Apr 12
10:39 2019

Покана към партиите и коалициите за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК в община Димитровград във връзка с евроизборите, насрочени за 26 май т.г., отправя кметът на община Димитровград Иво Димов. Срещата ще се проведе на 17 април /сряда/ от 16,00 ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, конферентна зала, етаж ІІ.

Поканата е отправена към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени: ПП „ГЕРБ”, Коалиция „БСП за България”, Партия „ДПС”, Коалиция „Обединени патриоти”, ПП „ВОЛЯ”, Коалиция „Реформаторски блок", Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден”. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При провеждане на консултациите, трябва да представите:

1.     Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице;

2.     Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 22.03.2019г. или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3.     Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя  пълномощно, подписано от представляващия/те партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4.     Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. За членове на СИК се назначават български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, които владеят български език и имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК.

Несъвместимости с качеството член на СИК

Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

Членовете на СИК не могат да бъдат:

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

В официалния сайт на Община Димитровград -  www.dimitrovgrad.bg е създадена секция ИЗБОРИ, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?