DGNEWS.EU

Затягат контрола върху детските площадки, премахват не поддържаните

Затягат контрола върху детските площадки, премахват не поддържаните
Mar 12
15:16 2019

По строг контрол върху детските площадки за игра и премахване на тези, които не се поддържат, предвиждат изменения и допълнения в наредба №1/2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността им, подготвени от МРРБ, МВР и държавната Агенция за закрила на детето. Промените са инициирани поради зачестилите сигнали от граждани за опасни площадки за игра; изтичане на срокът (до края на 2018 г), в който стопаните на площадки за игра трябваше да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата, както и с извършен през миналата година преглед по нейното прилагане.

Новите изменения предвиждат стопаните на площадки за игра да изготвят и актуализират списък с поддържаните и контролираните от тях площадки. Те ще бъдат задължени да изготвят и плановете за контрол и поддържане, в които да определят мерките, средствата, сроковете и отговорниците за поддържането на площадките съобразно нормативните изисквания. Контролът върху плановете ще се осъществява от общинските съвети по отношение на площадките, чиито стопани са местните власти, и от Комисията за защита на потребителите - за обществено достъпни площадки за игра, стопанисвани от физически или юридически лица. Площадките, които останат извън списъците и плана за контрол и поддържане, ще трябва да се премахнат от и за сметка на техния стопанин, като до премахването им същият носи отговорност за обезопасяването и недопускането на достъп до тях.

Поради констатирани пропуски, определени са по-сериозни контролни дейности с проверки на функционирането и стабилността на съоръженията за игра, състоянието на настилките и оценка на безопасността на площадката. При изграждането и въвеждането в експлоатация на площадките за игра ще се изисква проверка за съответствие на съоръженията, настилките и елементите на обзавеждането с техническата документация на производителите им. В констативния акт за изпълнена площадка за игра ще бъдат включвани специфични данни като описание на монтираните съоръжения, параметри на настилките и съответствието им с инвестиционния проект и предоставените за тях сертификати или документи.

Промените предвиждат органът за контрол да уведоми производителя или доставчика, например на съоръжение за игра, ако при годишния контрол установи несъответствие с изискванията в техническата документация. От 1 до 5 месеца пък се удължава времето за извършване на периодичния контрол на състоянието на площадката от стопанина в зависимост от интензивността на посещението й.

С Наредба № 1 от 2009 г. са въведени основните принципи на европейските стандарти за осигуряване на безопасността на площадките за игра, а именно серията стандарти БДС EN EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра и настилки“ и БДС EN 1177 “Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Определяне на критичната височина на падане“.

Промените са публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Ще гласувате ли на Евроизборите на 26 май?