DGNEWS.EU

22 длъжници на местни данъци с последно предупреждение от началото на годината

22 длъжници на местни данъци с последно предупреждение от началото на годината
Feb 12
14:27 2019

От началото на годината 22 лица и фирми в Димитровград за застрашени от изпълнително дело заради непогасени в срок местни данъци и такси към общинския отдел „Приходи”. Имената на длъжниците са публикувани на официалния сайт Община Димитровград в категория „Местни данъци”, раздел „Съобщения”. До всички тях са изпратени съобщения за връчване на акт за установяване на задължение по чл. 32 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Процедурата се прилага за лица, които са с неизвестен актуален адрес или не са открити на посочен такъв.  

Длъжниците имат 14-дневен срок от публикуване на съобщението на сайта да се явят за връчване на акт в димитровградския отдел "Приходи", намиращ се адрес бул. Г.С.Раковски №13 – запад, етаж 3, стая № 4, в рамките на работното време.

В случай че не го направят в срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, документът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на длъжника. Така актът влиза в сила и служи като основание за принудително събиране на задължението ведно с лихвите чрез изпълнително дело.

Натрупаните задължения на физически и юридически лица към общинския отдел „Приходи” от 2009 г. до края на 2018 г., са общо 5 655 000 лв. Близо 30 % от сумата са непогасени дългове на две фирми. Данните сочат, че с най-висок дял от старите задължения е такса битови отпадъци - 3,46 млн.лв. За данък МПС се дължат 1,36 млн. лв., а 831 000 лв. са неплатен данък недвижими имоти.  От 2012 г. до края на миналата година срещу длъжници към местната хазна са образувани общо 2363 изпълнителни дела, съобщи началникът на отдел „Приходи” Георги Стайков.

Припомняме, че гражданите и юридическите лица, които заплатят данък недвижими имоти и данък МПС в пълен размер до края на месец април т. г., могат да ползват 5% отстъпка. Плащането на местните данъци и такси може да се извърши на място, чрез ПОС терминал, по електронен път през сайта на община Димитровград или и през интернет системата ИПЕЙ от страната и целия свят или касите на ИЗИПЕЙ.  

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?