DGNEWS.EU

Общината обяви конкурс за финансиране на книгоиздаване

Общината обяви конкурс за финансиране на книгоиздаване
Feb 12
09:43 2019

Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването обяви Община Димитровград. Определените от Общинския съвет 5000 лв. за финансиране на нови книги ще бъдат разпределени между различни автори в няколко категории. Средствата се предоставят за издаване на стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца, литературна история, монография, литературна критика, историческо изследване или краеведско изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица, народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;

2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;

3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;

4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;

5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;

6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;

7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

В рамките на обявения конкурс кандидатите подават документи в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, Център за информация и услуги за граждани, гише № 1 като предложенията трябва да съдържат:

1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;

2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;

3. Творческа биография на кандидата;

4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;

5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;

6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;

7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане е 22 март 2019 г. За справки: тел. 0391/ 68280, 68282.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?