DGNEWS.EU

Обявиха търг за 9 търговски помещения на Бабин пазар

Обявиха търг за 9 търговски помещения на Бабин пазар
Jan 09
17:00 2019

Публичен търг с явно наддаване обяви за 9 търговски  помещения на новия Бабин пазар димитровградската община. Търгът ще се проведе на 25 януари от 10 часа  в зала „Гросето”. От понеделник желаещите могат да закупуват тръжни документи за участие в търга. На следващ етап ще бъдат обявени и масите.

Помещенията имат нужда от довършителни работи съобразно търговската дейност на бъдещите наематели. Четири от обектите са за цветя с площ от 25,71 кв. м. и годишна наемна цена от 1852 лв. Депозита за тях ще 250 лв. , а стъпката за наддаване в търга 90 лв. става ясно от обявата на търга.

Помещенията за хляб и хлебни изделия и за риба и рибни продукти ще са с годишна наемна цена от 2214 лв. при стъпка за наддаване 110 лв. Другите обекти - за продажба на месо и местни произведения и за мляко и млечни продукти са с годишна наемна цена от 2656 лв. За него желаещите ще наддават със стъпка 130 лв. За четирите помещения кандидатите ще трябва да платят депозит от 300 лв.   

С най-висока цена е помещението за кафе. То се отдава  срещу годишна наемна цена от 3024 лв. при стъпка а наддаване в търга от 150 лв. и депозит 500 лв.

Посочените начални цени са без ДДС. Данък добавена стойност ще се начислява върху достигната цена в търга, съобщават от администрацията. Обектите ще се отдават за срок от 5 години. В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества регистрирани по Търговския закон.

Тръжната документация е с цена от 36 лв. с ДДС може да се заплаща от 14 до 24 януари. Оглед на помещенията е насрочен за 16 и 17 януари от 10 до 16 часа и на 18 януари от 14 до 16 часа. Повече информация може да се получи на телефони 0391 68 277 или 68 217. Документите за участие ще се получават от гише №4 на партера в Общината. Предложенията ще се представят пред комисията в деня и часа на провеждане на търга в запечатен плик, съгласно изискванията посочени в тръжната документация.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?