DGNEWS.EU

Осигуряват работа на хора с увреждания, 2 години плащат на работодателите

Осигуряват работа на хора с увреждания, 2 години плащат на работодателите
Nov 22
13:24 2018

Възможност млади хора с увреждания с 50% или над 50% трайно намалена работоспособност, да бъдат наети на работа, дават в момента два проекта на Агенция по заетостта. Единият е насочен към лица до 29 години, а другият над тази възраст. Работодатели могат да бъдат фирми от реалния сектор, общини, включително търговски дружества с общинско участие в капитала или общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС.

Проектите обезпечават напълно финансово заетостта на наетите безработни лица като разходи за заплати, осигуровки, отпуски, обезщетения и т.н. С работодателите Агенцията сключва договор по образец за срок до 2 години.

За периода на трудовия договор работодателите получават средства за:

1.Разходи за трудови възнаграждения за наетите по проекта лица в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и единични групи професии от 2 (втори) до 9 (девети) клас от НКПД 2011г. Разходи за допълнителни възнаграждения по минимални размери, съгласно Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане върху средствата по т. 1., както и всички доплащания по приложимото национално законодателство.

2.Разходи за възнаграждения за платен отпуск, съгласно Кодекса на труда.

3.Разходи за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

4.Всички доплащания по приложимото национално законодателство съгласно КТ и КСО;

5.Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда.

6. Разходи за дължимите осигурителни вноски за сметка на Работодателя за фон „Пенсии“, фонд „Безработица“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, съгласно КТ, КСО, ЗЗО.

7.Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за наетите представители на целевата група. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната за съответната година за наставниците, за период до 3 месеца за проведени не по-малко от 40 часа месечно.

8.Разходи за еднократен стимул, покриващи размера на шест минимални работни заплати установени за страната, предоставящи се на работодатели, запазили заетостта на наетото лице с увреждане, 6 месеца след изтичане на 24 месечен субсидиран период. Разходите са дължими в случай, че работодателят е запазил размера на възнагражденията по трудовия договор и лицето е отработило поне 75 % от работните дни за периода.

Проектите „Обучения и заетост за младите хора” и „Обучения и заетост” се финансират от оперативна програма „Развития на човешките ресурси” на ЕС.

В момента Бюрото по труда в Димитровград и останалите дирекции в страната набират желаещи работодатели да се включат в проекта, както и лица с увреждания, отговарящи на критериите.

Кандидатстването става в бюрата по труда, където може да се получи подробна информация.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Ще гласувате ли на Евроизборите на 26 май?