DGNEWS.EU

ОбС завиши финансовото стимулиране на 190 даровити деца

ОбС завиши финансовото стимулиране на 190 даровити деца
Oct 25
11:27 2018

Предложението за еднократно финансово стимулиране на 190 деца и младежи с изявени дарби гласува на днешното си заседание Общинския съвет в Димитровград. По предложение на председателя на комисията по образование, младеж и спорт Тодор Тодоров бяха извършени корекции в докладната, с които бяха завишени сумите за три деца. 

Така окончателният размер на общото финансиране за тази година нарасна на 24 938 лв. Изявените деца през годината в областите – наука и техника, изкуство и култура и спорт, ще получат еднократно средства между 52 и 257 лв., съгласно бщинската наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград.

Подробности може да видите в списъка по долу.

В направление „Наука и техника” – 43 стипендии

1. А.Д. -170 лв. СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

2. А.Т. – 85 лв. СУ „Любен Каравелов”,  гр. Димитровград,ЕГН **********

3. А-М.  П.- 66 лв. ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград,ЕГН **********

4. А.Т.- 85 лв. ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград, ЕГН **********

5. В.С. –99 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

6. В.И. – 118 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград,ЕГН **********

7. В.С. - 190 лв. СУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград, ЕГН **********

8. В.Ц.- 158 лв. ОУ „Алеко Константинов” гр. Димитровград, ЕГН **********

9. В.Б. – 105 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

10. Г.З. – 92 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

11. Г.Т. – 112 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

12. Г.Г.– 79 лв.  СУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград, ЕГН **********

13. Г.Г. – 190 лв.  ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

14. Д.Й. – 138 лв. ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, ЕГН **********

15. Д.С. -72 лв.  ПМГ „Иван Вазов” гр. Димитровград, ЕГН **********

16. Д.Д. – 158 лв.  ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, ЕГН **********

17. Д.С. – 178 лв.  ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, ЕГН **********

18. Д.П. - 170 лв.    ПМГ „Иван Вазов” гр.Димитровград, ЕГН **********

19. Е.И. – 85 лв.     ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

20. Е.Ц. - 132 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

21. З.И. – 165 лв.  ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

22. И.Д. – 52 лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

23. И.Г. – 52 лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

24. Й. Б- 118 лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

25. К.К. - 79 лв.   СУ „Любен Каравелов” гр. Димитровград, ЕГН **********

26. К.С. - 125лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

27. К.Г. – 158 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

28. К.К. - 79 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

29. М.С. – 85 лв.  ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

30. М.В. – 72 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

31. М.С. - 79 лв.  ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

32. М.Г. – 145 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

33. Н.М. - 170 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

34. Н.К. -178  лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

35. С.М. – 118 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

36. С.П. - 158 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

37.  С.Б. – 283 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

38. Т.Х. – 79 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

39. Т.И. - 132  лв. ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград, ЕГН **********

40. Т.К. - 145  лв.ПМГ „Иван Вазов гр. Димитровград, ЕГН **********

41. Т.Т. – 184 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

42. Т.К. - 165 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

43. Х.Д. - 118 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

В направление „Изкуство и култура” – 53  стипендии

1. А.Й. –  92 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

2. А.Р. – 132 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

3. А.М. -  165 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

4. А.С. - 145 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

5. Б.А. – 66 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

6. Б.Д. – 59 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

7. Б.Ф. - 72 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр.Димитровград, ЕГН **********

8. В.К. - 99 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

9. В.Н. – 66 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

10. Г.Н. – 198 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

11. Г.И. – 92 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

12. Г.М. – 72 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

13. Г.В.- 66 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

14. Г.Д. – 190 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр.Димитровград, ЕГН **********

15. Г.Г. – 66 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

16. Г.К. – 132  лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

17. Д.С. – 99 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

18. Д.Т. - 52 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

19. Д.Т. – 92 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

20. Д.М. - 79лв. СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

21. Д.Г. – 198  лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград - ЕГН **********

22. Д.К. – 118 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

23. Д.Т. – 125 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

24. Д.К. – 99 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

25. Д.З. – 85 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

26. Д.Р.В. – 178  лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

27. Ж.З. – 132  лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

28. Ж.Г. – 66 лв.ОУ „Христо Ботев”,с.Крепост, ЕГН **********

29. Ж.Б. - 151 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

30. И.М. – 72 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

31. И.И. - 151 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

32. И.И. - 99 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

33. Й.П. – 145 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

34. К.К. – 132 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

35. К.Х. - 85 лв.     ОУ „Алеко Константинов”, гр.Димитровград, ЕГН **********

36. Л.Д. – 190 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

37. М.К. -99 лв. ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, ЕГН **********

38. М.Х. - 72 лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

39. М.С. – 118 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

40. М.И. - 158 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

41. М.Д. – 118 лв .ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

42. М.К. – 138 лв.СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

43. М.К. – 52 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

44. Н.Ф. – 79 лв.НУМСИ  „Христина Морфова” –гр.Стара Загора, ЕГН **********

45. Н.Я. – 158 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

46. Н.П. – 52 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

47. Н.Г. - 85 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

48. П.К. – 158 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

49.П.Л. -158 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

50. П.И. – 52 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

51. П.Г. – 72 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

52. Т.Т. – 165 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, ЕГН **********

53. Я.Я. – 59 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, ЕГН **********

                           В направление „Спорт” - 94 стипендии

1.А.Ф. – 79 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

2. А.В. – 198 лв.ОУ „Алеко Константинов”гр.Димитровград, ЕГН **********

3. А.Ж. – 105 лв            ДГ „Слънце”, гр. Димитровград, ЕГН **********

4. А.Т. – 118 лв.ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

5. А.И. – 79  лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

6. Б.Н. - 158 лв.   ПЕГ „Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

7. Б.Д. – 277 лв.  Спортно училище „Стефан Караджа”, гр. Хасково,

8. Б.Н. -52 лв.    ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

9. Б.С. – 72 лв.    ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

10. В.И. – 99 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

11. В.П. – 72 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

12. В.Т. – 165 лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

13. В.Г. – 184 лв.   ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

14. В.М. – 217 лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

15. В.Д. – 132 лв.  ПГССТ „Н.Й.Вапцаров” , гр.Хасково, ЕГН **********

16. Г.Ц. - 125 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

17. Г.Д. – 151 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

18. Г.Б. – 125 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

19. Г.Г. – 118 лв  ОУ „Пенчо Славейков” гр.Димитровград, ЕГН **********

20. Г.Г. – 170  лв.    ПEГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, 

21. Г.К. - 178 лв.  ОУ„Пенчо Славейков”, Димитровград, ЕГН **********

22. Г.Ж. – 59 лв.  ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

23. Г.А. – 105 лв. ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

24. Г.И. – 217 лв. ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград, 

25. Г.Б. - 204 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

26. Г.П. – 165 лв.   СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

27. Г.В. – 118 лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

28. Д.Ч. – 204 лв.    ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

29. Д.Д. – 59 лв.ОУ„Пенчо Славейков”, Димитровград, ЕГН **********

30. Д.Д. -178 лв.ОУ„Пенчо Славейков”, Димитровград, ЕГН **********

31. Д.Н. - 250  лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

32. Д.А. - 198 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

33.  Д.К.– 190 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

34. Д.Н. – 270 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

35. Д.Д. – 52 лв.  ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

36. Д.Х. – 125 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

37. Д.С. –257 лв.    ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

38. Д.Г. - 132 лв.    СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

39. Д.Т. - 145 лв.   ПГССТ „Н.Й.Вапцаров”,гр.Хасково, ЕГН **********

40. Е.Ж. – 132 лв.   ОУ „Пенчо Славейков, гр. Димитровград, ЕГН **********

41.  Е.М. – 66  лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

42. Ж.М. – 85 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

43. З.Н. – 105 лв.ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

44. И.Д. – 85 лв. ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

45. И.К. - 92 лв.  ОУ„Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

46. И.Б. – 151 лв.  ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, ЕГН **********

47. И.Ч. – 52 лв.    ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

48. К.Ч. -105 лв.    СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

49. К.С. - 99 лв.     ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

50. К.И. – 217 лв.   ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр.Димитровград, ЕГН **********

51. К.Б. - 158 лв     ОУ„Алеко Константинов”, гр.Димитровград, ЕГН **********

52. К.П. – 118 лв.ОУ„Алеко Константинов”, гр.Димитровград, ЕГН **********

53. К.Д. – 224 лв.ЕГ„Проф.Д-р Асен Златаров”,гр.Хасково, ЕГН **********

54. К.М. – 85 лв.ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

55. К.Д. - 118 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

56. К.Д. – 92 лв.    ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

57. К.Т. – 99  лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

58. К.Ж – 85  лв.    ОУ „Пенчо Славейков”, гр. .Димитровград, ЕГН **********

59. М.Н. – 138 лв. ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

60. М.Н. – 250 лв. ЕГ„Проф.Д-р Асен Златаров”,гр.Хасково, ЕГН **********

61. М.Д. – 112 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

62. М.Б. – 184 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

63. М.Д. – 250 лв.   СУ „Стефан Караджа”, гр. Хасково, ЕГН **********

64. М.С. – 158 лв.  ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

65. Н.Б. -66 лв.   ОУ „Пенчо Славейков”, гр. .Димитровград, ЕГН **********

66. Н.Н. - 184 лв. СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

67. Н.Б. – 224 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”, гр. Димитровград, ЕГН **********

68. Н.Н. - 118 лв.ПЕГ „д-р Иван Богоров”,гр. Димитровград, ЕГН **********

69. Н.М. - 198 лв.ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

70. Н.К. - 66 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

71. О.О. – 52 лв.  ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

72. П.П. - 66 лв.   ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

73. П.Т. – 250 лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

74. П.С. -105 лв.ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

75. Р.К. - 151 лв.СУ „Любен Каравелов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

76. Р.Р. – 132 лв.    ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

77. С.К. – 204 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

78. С.С. – 112 лв.   ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

79. С.Т.– 118 лв.   ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

80. С.Р. - 145 лв.    ДГ 1 – „Звънче”, гр. Димитровград, ЕГН **********

81. С.С. - 125 лв. ПМГ „Иван Вазов”  гр. Димитровград, ЕГН **********

82. С.И. - 323 лв. ПГССТ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Хасково, ЕГН **********

83. Т.Т. - 330  лв .   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

84. Т.В. – 52 лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

85. Т.Я. – 66 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

86.  Т.Ш. – 145  лв. ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

87. Т.И. - 244 лв.   ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

88. Т.Б. - 178 лв.  ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ЕГН **********

89. Х.Т. – 178 лв. ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

90. Х.К. – 66 лв.  ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

91. Ц.И. - 118 лв.ОУ „Алеко Константинов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

92. Ц.С. -158 лв.ПЕГ „Д-р Иван Богоров”,гр. Димитровград, ЕГН **********

93. Ч.П. – 230 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

94. Я.Д. – 198 лв.ПМГ „Иван Вазов”, гр. Димитровград, ЕГН **********

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кое Ви демотивира повече да гласувате на Евроизбори `2019?