DGNEWS.EU

До 3 кубика дърва за огрев на домакинство одобри ОбС

До 3 кубика дърва за огрев на домакинство одобри ОбС
Jul 26
10:58 2018

Годишният план за ползване на дървесина през 2018 г. добита от общински гори и ценоразписа за продажбата й, прие на днешното си заседание Общинския съвет в Димитровград. Общият обем на дървесината ще бъде 2063 плътни куб.м. или 3985 пространствени куб.м., утвърдиха съветниците. От един до 3 кубика дърва за огрев и още толкова вършина ще могат да получат домакинствата и собственици на имоти в селата Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост, Крум, в чийто землища ще се извършва добива.

Снабдяването с дърва за огрев ще става в срок до 15 октомври 2018 г. То ще се извършва по приложен списък с трите имена и ЕГН на лицето, собственик на имот или на един член на домакинство с количеството дървесина, което той ще има право да закупи. Списъците ще се изготвят и заверят от кметовете на населени места, като един екземпляр се предоставя на дирекция „Общинска собственост” (ОССДСОМП), а друг се излага на публично място в съответното кметство. Лицата от списъка следва да нямат парични задължения към Община Димитровград.

В случай, че след 15 октомври останат неплатени количества дърва за огрев, същите да бъдат продадени на живущите в останалите населени места, включително и в Димитровград. Заявления за закупуване ще се приемат в периода 16 до 31 октомври 2018 г. в Общинска администрация Димитровград и Кметствата на населените места срещу представена лична карта. Максимални количества – 3 пр.куб.м. дърва за огрев и 3 пр.куб.м. вършина на домакинство.

Останалите количества дървесина след 31 октомври ще бъдат продадени на търг от Държавно горско стопанство - Хасково.

Утвърдените цени за продажба на дървесина, съгласно годишния план за 2018 г., са както следва:

1.Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост), без ДДС за един плътен куб.м.: 74.00лв./пл.куб.м.;

2. Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост),  без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.55: 40.70 лв./пр.куб.м. (74.00 х 0.55 = 40.70);

3.Единична цена за продажба на дърва за огрев, твърди широколистни (дъб, цер и др.), от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост), с ДДС за един пространствен куб.м.: 48.84лв./пр.куб.м. (40.70 + 8,14 ДДС 20% = 46.20).

4. Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация и меки широколистни /липа/, от временен склад на съответното сечище (землища Крум и Крепост) - без ДДС за един плътен куб.м.: 64.00 лв./пл.куб.м.;

5. Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация и меки широколистни /липа/, от временен склад на съответното сечище (землища Крум и Крепост) - без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.55: 35.20 лв./пр.куб.м. (64.00 х 0.55 = 35.20);

6. Единична цена за продажба на дърва за огрев, акация и меки широколистни /липа/,от временен склад на съответното сечище (землища Крум и Крепост) - с ДДС за един пространствен куб.м.: 42.24 лв./пр.куб.м. (35.20 + 7.04 ДДС 20% = 42.24).

7.  Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост, Крум) - без ДДС за един плътен куб.м.: 10.00 лв./пл.куб.м.;

8. Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост, Крум) - без ДДС за един пространствен куб.м. при коефициент на плътност по БДС 0.3: 3.00 лв./пр.куб.м. (10.00 х 0.3 = 3.00);

9. Единична цена за продажба на вършина от временен склад на съответното сечище (землища Воден, Горски извор, Каснаково, Крепост, Крум) - с ДДС за един пространствен куб.м.: 3.60 лв./пр.куб.м. (3.00 + 0.60 ДДС 20% = 3.60).

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кое Ви демотивира повече да гласувате на Евроизбори `2019?