DGNEWS.EU

Абитуриентите трябва да се осигуряват здравно сами

Абитуриентите трябва да се осигуряват здравно сами
Jul 04
12:30 2018

Абитуриентите положили успешно държавен зрелостен изпит през тази година, трябва да се осигуряват здравно сами, докато започнат висшето си образование, напомнят от офиса на НАП в Хасково. По данни на образователното министерство 27 училища в областта изпратиха общо 1 614 зрелостници през месец май.

От 1 юли те вече не са здравно осигурени, защото след завършване на гимназиалното им образование, младежите не попадат в нито една от двете категории "ученици" или "студенти", които са осигурени за сметка на държавния бюджет.

Първата здравна вноска за месец юли, младежите трябва да направят до 25 август. Вноската е в размер на 20,40 лв. В същия срок и преди здравно-осигурителната вноска, младежите трябва да подадат декларация образец 7 в НАП, с която еднократно декларират, че ще се осигуряват здравно.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че за сметка на републиканския бюджет здравно се осигуряват учениците до завършване на средното им образование и студентите, които учат редовна форма на обучение до навършване на 26 годишна възраст. В летния период между завършване на 12-ти клас и започване на академичната година във ВУЗ, младите хора трябва сами да плащат вноските си за здраве, защото съществува възможност да се окажат с прекъснати здравно-осигурителни права. Изключение правят тези, които веднага след края на учебната година са започнали работа и са осигурени от работодател.

Декларация образец 7 е задължителна за всички физически лица, които сами внасят своите здравноосигурителни вноски. В декларацията, освен личните данни, се вписва началната дата, от която лицето започва да се осигурява за своя сметка. Подаването на декларацията става лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или най-бързо и лесно – по интернет с персонален идентификационен код (ПИК).

Абитуриентите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната страница на НАП на е-адрес www.nap.bg . Справка за здравния статус се извършва и автоматично с въвеждане на ЕГН на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. 

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?