DGNEWS.EU

Решават с колко да поскъпне тока на 1 юли

Решават с колко да поскъпне тока на 1 юли
Jun 27
12:22 2018

Новите цени на електрическата и на топлинната енергия ще бъдат обявени след закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 1 юли 2018 г. Окончателно решение на регулатора за утвърждаване на цени на природния газ за ІІІ-то тримесечие на тази година пък ще бъде взето на закрито заседание на 27 юли, съобщиха от регулатора.

Предвид очакваното решение на КЕВР за нови цени на електроенергията от 1 юли 2018 г. от EVN България днес съобщиха, че предоставят на своите клиенти възможност сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните на дружеството. Както при всяка смяна на цени досега, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни вкл. и потребление по нови цени от 1 юли. Самоотчитането се извършва по желание на клиентите без да отменя регулярния месечен отчет на електромерите от страна на дружеството.
Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, следва да попълнят показанията на електромерите си на 1 юли 2018 г. в декларация, която се предоставя и попълва в EVN Офис. Приемане на декларациите ще се извършва в периода 1 юли (неделя) – 4 юли 2018 г. (сряда) включително.
При попълването се посочват ИТН (измервателна точка номер) и клиентски номер, които фигурират във всяка една фактура. Желателно е клиентите да оставят и актуален телефон в случай на грешно подадени показания. На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2018 г. включително по старите цени, а от 1 юли 2018 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР.

За всички клиенти, които не пожелаят да отчетат сами електромерите си към 1 юли 2018 г. ще важи следният принцип, който се прилага при смяна на цени:

  • Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2018 г. до 30 юни 2018 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период
  • Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2018 г. до датата на отчитане през юли 2018 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Къде ще почивате през лятото?