DGNEWS.EU

Общите обичаи Гергьовден и Хъдърлез представиха по трансграничен проект между България и Турция

Общите обичаи Гергьовден и Хъдърлез представиха по трансграничен проект между България и Турция
Jun 26
12:30 2018

Възпроизвеждане на общите традиции и обичаи Гергьовден и Хъдърлез се проведе по проект № СВ005.1.23.033 „Съвместна мрежа за общите традиции и обичаи в трансграничната зона”, договор № РД-02-29-293/12.10.2017г., финансирана по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата).

Във възпроизвеждането на традициите и обичаите на 21, 22 23 юни 2018 г. участваха водещия партньор по проекта Народно читалище "Нов път 2011” - с. Добрич, обл. Хасково - България и партньорите от Народно читалище "Искра 1926" - с. Каснаково, обл.Хасково - България и община Мерич, област Одрин – Турция.

Събитието бе открито с форум в конферентната зала на Клуба на дейците на културата в Димитровград, където се проведе подготовка с презентации и репетиции по общ сценарий за съвместно представяне на общите елементи в двата обичая от партньорите по проекта.

Самото възпроизвеждане на обичаите Гергьовден и Хъдърлез бе изпълнено от партньорите по проекта. Под ръководството на режисьора Делчо Тодоров и  сценариста Калина Монева, участниците от партньорските организации заедно с професионални актьори, облечени в традиционни народни носии, пресъздадоха основните ритуали и обреди свързани с празниците.

В народната представа образът на Свети Георги е свързан с плодородието, с водата, която дарява живот и целебната утринна роса, която се събира сутринта на празника с билки и цветя. На този светъл празник се сплитат се венци, с които се украсяват кошарите и първородното агне, защото Св. Георги е закрилник на овчарите и добитъка. За обредната трапеза се месят хлябове, слага се неосолено сирене - да не секва млякото на овцете, чесън - да бягат злините и болестите далеч от хората и добитъка, сутляш - както набъбва оризът, така да се множи и стадото. На Гергьовден се коли първото мъжко агне, което задължително да е бяло, защото този цвят олицетворява надеждата, чистотата на помислите на човека към неговия създател - Бога.

В последния ден на възпроизвеждане на общите традиции и обичаи Гергьовден и Хъдърлез, партньорите обобщиха резултатите от изпълнението на проекта до момента. Ръководителят на проекта Стефан Димитров подчерта важността, значението и стойността по опазването на тези традиции и обичаи, които чрез своята индентичност и свързаност, сближават в културно отношение двата региона и спомагат за бъдещето им развитие. В заключителната част на събитието бе подчертана важността на подкрепата на българското и на турското правителство за осъществяване на проекта.     

Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Съвместна мрежа за общите традиции и обичаи в трансграничната зона", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище “Нов път 2011” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какво е за Вас 8 март?