DGNEWS.EU

Осигуриха финансиране за центъра за възрастни хора в Димитровград

Осигуриха финансиране за центъра за възрастни хора в Димитровград
May 02
10:11 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира над 41 млн. лв. в изграждането на 6 дневни центъра за подкрепа на лица с форма на деменция и 68 центъра за грижа на възрастни хора с умствена изостаналост и психични разстройства в 29 общини, сред които е и Димитровград. Финансирането се осигурява от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по мярката „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”.

Ресурсът от 41 млн. лв. ще е насочен към реализация на строително-ремонтните дейности и оборудването. Припомняме, че намерението на димитровградската община е да изгради модерен център за възрастни хора в едното крило на бившата АТЗ болница, която се нуждае от ремонт. Намерението е да се ремонтират три етажа. Стаите да бъдат за по двама души със собствена баня и санитарен възел.

Чрез допълващо финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се финансира предоставянето на самите грижи и социално-здравни услуги, съобщават от МРРБ. 29-те общини бенефиценти са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени от Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България. 

От МРРБ призовават бенефициентите да работят за постигане на целите проектите и да покажат резултати как осигуряват по-справедлив живот на уязвимите групи. Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Как ще отпразнувате 14 февруари?