DGNEWS.EU

Бюрото по труда насърчава работодатели с програми за заетост

Бюрото по труда насърчава работодатели с програми за заетост
Apr 16
12:20 2018

Дирекция “Бюро по труда”- Димитровград провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Димитровград уведомява работодателите от община Димитровград, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 309 лв.;
  • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 317 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 6 862 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 374лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4 185 лв.;
  • безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица

до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 10 950 лв.;

● безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 545лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства – 4 551 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Димитровград, както и на тел. 0391/60 458.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Как ще отпразнувате 14 февруари?