DGNEWS.EU

Димитровград ще продължава да привлича инвеститори, сочи експертен анализ

Димитровград ще продължава да привлича инвеститори, сочи експертен анализ
Икономическият експерт Георги Стоев,ръководител на екипа изготвил анализа
Mar 12
11:05 2018

Община Димитровград и “Тракия Тех” продължават стратегическото си партньорство по разширяване на индустриалните зони в южна България, съобщиха от администрацията. Новият доклад на бизнес средата и икономическото развитие, за който вече писахме, откроява уникалните конкурентни предимства на града и региона като инвестиционна дестинация и утвърждаването и на глобалната бизнес карта. 

Димитровград преминава през важна индустриална трансформация. От историческите корени на индустриален профил, дефиниран основно през процесно-преработвателните индустрии, градът все повече се асоциира като притегателно място за международни инвеститори в машиностроенето и автомобилостроенето. Димитровград е разглеждан от инвеститорите приоритетно пред други региони в страната и заради добрите си демографски показатели. Неговото местоположение и транспортна свързаност го правят достъпен за 410 хил. души (население до 45 мин. разстояние в едната посока). В този широк регион влизат общини от три различни области, а общия размер на населението е сходен с този на широките региони на градове като Стара Загора и Бургас.

Притегателността на местния пазар на труда се засилва от добре представената промишленост в структурата на местната икономика. Преработващата промишленост в община Димитровград е добре развита, като допринася за близо 40% от добавената стойност и 1/3-та от работните места, а производителността на труда на общинско ниво е по-висока от тази на областно.

Актуалните предизвикателства, характерни за Европа и България, свързани с недостиг на работна сила в някои сегменти могат да бъдат адекватно адресирани в Димитровград. Широкият регион Димитровград разполага с близо 250 хил. души във възраст 20-64 г. Има възможност за бърз ръст на заетостта, тъй като само в областта има 7500 регистрирани безработни, а други 47 хил. лица са извън работната сила (лица на възраст 15-64 г., които нито са заети, нито търсят активно работа).

Добри възможности за изграждане на предприятия съществуват във формиращата се индустриална зона. Важен фактор за привлекателността на тази зона, освен добрата пътна свързаност и близост до магистрала и двата големи града, е възможността за относително бързо и безпроблемно свързване с водопровод, електрическо захранване и газоподаване.

Силно преимущество за привличането на инвеститори в региона на Димитровград е неговото географско разположение и добра транспортна свързаност. Близостта до турската и гръцката граници, както и добре развитата и модернизирана пътна инфраструктура, благоприятстват превръщането на региона в център за развитие на преработващата промишленост. През Димитровград преминават важни автомобилни и железопътни транспортни артерии, свързващи четирите точки на страната и осигуряващи добър достъп до международните пазари. Регионът разполага с добра свързаност до интермодалния терминал край Пловдив, основните морски, речни пристанища и летища в страната.

Индустриалното бъдеще на региона ще донесе някои важни промени. Трудоинтензивните производства постепенно ще отстъпват пред средно- и високо-технологични клъстери в промишлеността. Подобни клъстери ще разширят географския си обхват и ще се развият отвъд пределите на областта, залагайки на партньорства със силно развитата индустрия в региона на Пловдив. Тенденцията по разкриване на нови инженерно-продуктови производства в региона на Димитровград, които да се включат в глобалните вериги на добавената стойност, ще се запази, като очакваме международните инвеститори да започнат да изнасят и по-сложни процеси и развойна дейност. Това от своя страна ще създаде и нужда от повече на брой и по-надеждни местни доставчици, както и по-широк достъп до инженерен талант.

Анализът бе иницииран от кмета на Община Димитровград Иво Димов и е изготвен от изследователски екип на “Тракия Тех” - платформата за привличане на високотехнологични инвеститори и дигитална трансформация на традиционните индустрии в България. Двете страни ще продължат да работят за стратегическата цел обръщане на демографския тренд към ръст на населението, увеличаване на броя на младите хора, които остават в града след завръщане на гимназия, привличане на таланти от други градове и от чужбина. През 2018 г. предстоят няколко важни стъпки за утвърждаване на визията за бъдещето на Димитровград като добро място за живот, кариера и бизнес. Партньорството на общината с “Тракия Тех” ще привлече широк кръг от участници в процеса по развитие на града, включително работодатели, образователната система, технологични и развойни центрове, представители на стартъп екосистемата, посочват от общината.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?