DGNEWS.EU

Декларираме доходи от чужбина до 30 април

Декларираме доходи от чужбина до 30 април
Mar 07
14:21 2018

Окончателните данъци върху доходите от чужбина на местните физически лица се декларират веднъж годишно с подаването на годишна данъчна декларация за облагане на доходите. Срокът за деклариране и внасяне на дължимия окончателен данък за доходи, придобити през 2017 година, е до 30 април 2018-та, напомнят от хасковския офис на НАП.

До края на 2016 година дължимият окончателен данък за доходите от чужбина се внасяше текущо, до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на доходите, и се декларираше с подаване на декларацията за дължими данъци по чл. 55 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Отделно от това, получените през годината доходи се обявяваха в Приложение № 8 на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица.

От началото на 2017 година, както доходите, така и дължимият за тях окончателен данък, подлежат на деклариране само в годишната данъчна декларация. Данните се попълват отново в Приложение № 8.

Новият ред за деклариране на тези данъци и внасянето им, се отнася за следните доходи, придобити от източници в чужбина: -дивиденти; - ликвидационни дялове; - лихви по банкови сметки; - доходи от доброволно осигуряване и застраховане; - доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества, които се облагат с окончателен данък.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации,  и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?