DGNEWS.EU

Общински съветници пред антикорупционна дилема

Общински съветници пред антикорупционна дилема
Feb 13
17:37 2018

Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество изправя пред дилема общинските съветници и свързаните с тях фирми. Причината са въведените с него допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта им която пряко касае местните парламентаристи. Съгласно новите разпоредби на ЗМСМА общински съветник не може да бъде едноличен търговец, съдружник, акционер или член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Така законът за първи път поставя пред съветниците дилемата – на обществения или на корпоративния си интерес да служат. Досега законодателството позволяваше фирми на съветници да печелят публични средства от общините, в които са избрани под различни форми - обществени поръчки, европроекти, предоставяне на услуги и т.н. Стига това да става „мирно и тихо”. Дори и в момента парламентарната действителност по места изобилства от подобни примери. Обикновено съветнически фирми са предпочитани в услугите по комунални дейности, по строителство и ремонт, по поддръжка на техника и т.н. Така наред със заплата си, някои съветници успяват да осребрят мандата си, разчитайки на съответната община или нейни дружества и предприятия, да възложи на фирмите им поръчки. Причина тази практика да спре е, че финансирането по всички тези дейности става чрез договори.

Според юристи обаче, записаната така най-обща формулировка „договори” в новата разпоредба на ЗМСМА, ще лиши и общините от приходи от тези фирми. Съветнически фирми няма да могат да наемат общински имоти, а също търговски или рекламни площ, включително и да бъдат дарители, например. По места има земеделски производители или семейни лекари, които са наели общински помещения или земи за своята дейност. В момента много съветници вече са нарушители на закона по силата на вече сключени договори. Димитровград не прави изключение. Тези съветници тепърва ще трябва да уреждат делата си, за да избегнат административните наказания, които иначе ще последват. Причината е, че са в т.нар. заварено положение, което законът не третира. Не е изключено новите законодателни разпоредби да пренаредят дори част от съставите на общинските съвети по места. Това ще стане ако съветници започнат да хвърлят оставки и предпочетат бизнеса си, пред това да са народни избраници.

2 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?