DGNEWS.EU

Ползването на данъчни облекчения става с подаването на годишна данъчна декларация

Ползването на данъчни облекчения става с подаването на годишна данъчна декларация
Jan 03
16:51 2018

13 лица вече декларираха доходите си от 2017 година. 12 от тях го направиха с персонален идентификационен код (ПИК), което ще им даде възможност да намалят сумата за внасяне по годишна данъчна декларация с 5%, но не повече от 500 лв., ако я платят до 31 януари. Земеделец от региона е първият и единствен засега клиент на офиса, предпочел традиционния начин за обявяване на доходите – на място в Агенцията с хартиен формуляр.

От офиса на НАП в Хасково напомнят, че ползването на данъчни облекчения става с подаването на годишна данъчна декларация и съответните приложения и документи към нея, удостоверяващи правото на облекчение.

Данъчно облекчение за деца се удостоверява с Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005), включително декларация от другия родител, когато това е необходимо и/или Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006), включително декларация от другия родител, в предвидените за това случаи и решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Данъчно облекчение за млади семейства изисква подаването на Приложение 10 и документ от банката, отпуснала кредита, който  удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност изисква копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК към годишната данъчна декларация.

Данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане, както и това за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране се доказват с копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

Всички данъчни облекчения се ползват при условие, че не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Срокът е 30 април 2018 година, напомнят от офиса на Агенцията в Хасково.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?