DGNEWS.EU

Разпоредиха ежедневно чистене на бобрите в Димитровград

Разпоредиха ежедневно чистене на бобрите в Димитровград
Oct 31
12:48 2017

Услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се предоставят от Община Димитровград през 2018 година, определи със своя заповед кметът на Димитровград Иво Димов. Става въпрос за услугите сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци; и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

В заповедта се посочва още честотата на сметоизвозване и обслужване на съдовете за битови отпадъци  догодина. В централната градска част в Димитровград съдовете тип „бобър” ще се чистят ежедневно. В кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево” и „Изток” това ще става веднъж седмично. В същия порядък ще се извозват и отпадъците в град Меричлери и селата Добрич, Горски извор, Ябълково, Крепост, Черногорово, Радиево, Брод, Злато поле, Долно Белево, Върбица, Бодрово. В останалите 14 населени места в общината сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва два пъти месечно.

Минимум веднъж седмично ще се извозва боклука от индустриалните зони догодина. Освен във всички населени места, организирано сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва и на територията на всички търговски и производствени обекти, разположени по общинска и републиканска пътна мрежа. Услугите ще се извършват на територията на бившия домостроителен комбинат, парковете „Марица”, „П.Пенев”, „Н.Вапцаров” и вилна зона „Габера” в Димитровград.

Обезвреждането на твърдите битови отпадъци ще става в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в хасковското село Гарваново. Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на общинския отдел „Инвестиционна дейност, околна среда и води”, както и на кметовете и кметските наместници по селата.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на допълнителна здравна застраховка?