DGNEWS.EU

Общината продава 9 имота, за 6 има интерес от купувачи

Общината продава 9 имота, за 6 има интерес от купувачи
Единият от терените е в съседство с бензиностанция "Вито"
Jul 05
15:51 2017

Община Димитровград ще продава 9 недвижими общинси имота. В края на месец юни „зелена светлина” за стартиране на процудара по продажбата им дадоха общинските съветници. За шест от имотите вече има заявено желание да бъдат закупени от юридически и физически лица. Продажбата им ще става по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг при определена от местния парламент начална тръжна цена без ДДС.  

Фирма „Матев” иска да купи имот с площ 6310 кв.м. в местността ”Герените”. Собствениците на „Вито 22” пък искат да купят съседен имот до бензиностанцията на бул. „Г.С.Раковски” с площ 1187 кв.м. „Сити газ България” са изразили желание да купуват имот в Източна индустриална зона с площ 9295 кв.м., а граждани са мераклии за имоти в кв.Изток и в селата Крепост и Каснаково.

За продан в предстоящия търг ще фигурират и 3 имота в Димитровград, които общината се опитва до продаде от 2010 година насам. Те са с различна площ - 341кв.м; 3031 кв.м и 798 кв.м. За първите два са провеждани 4 търга годишно, но не са се явили кандидати. Единият от терените се намира до рушащата се сграда до жп надлеза на бул. „Трети март”. За третия имот е бил определен купувач след проведен търг по-рано, но той не дошъл да узакони сделката с общината като сключи договор за покупка-продажба.

В таблицата може да видите определената от ОбС начална тръжна цена на имотите без ДДС, които ще се продават по реда на чл.35 от ЗОС в предстоящия публичен търг.

Имот

Площ, /кв.м./

Цена /лв/

1

Имот с идентификатор 21052.1019.351 по КК на Димитровград  – УПИ ІІI, кв.38, кв.Изток, ул. „Пета” №51, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП „ниско застрояване (до 10 м)”

385

3311

2

Имот с идентификатор 21052.50.41 по КК на Димитровград – в м.”ГЕРЕНИТЕ”, с трайно предназначение на територията: „земеделска”, с НТП „за друг вид отпадъци”

6310

5452

3

Имот с идентификатор 21052.1015.2321 по КК на Димитровград – бул. „Г.С.Раковски”, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана”, с НТП „за друг вид застрояване”

1187

143366

4

Имот с идентификатор 21052.1010.6615 по КК на Димитровград (част от имот с идентификатор 21052.1010.308 по КК на Димитровград) – Източна индустриална зона, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана”, с НТП „поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване”

9295

181624

5

УПИ V-434 в кв.58 по ПУП на с.Крепост – ул. „Странджа” №5, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП „ниско застрояване”

1011,172

6734

6

Имот с кад.№011010 в землището на с.Каснаково, в м. „Лочката” с НТП „полски път”, с площ 0,428 дка

428

456

7

Имот с идентификатор 21052.1015.2310 по КК на Димитровград, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП „за търговски обект, комплекс”

341

39580

8

Имот с ид.21052.1016.425 по КК на Димитровград,  кв.6 , с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП „за търговски обект, комплекс”

3031

338411

9

Имот с ид.21052.1017.497 по КК на Димитровград,  кв.6 , с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП „незастроен имот за производствен, складов обект, комплекс”

798

19527

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли забраната фирми на общински съветници да въртят бизнес с общините?