DGNEWS.EU

Ликвидират Комхолдинг АД, 5 885 акционери чакат дял

Ликвидират Комхолдинг АД, 5 885 акционери чакат дял
Dec 03
10:29 2013
Димитровградското акционерно дружество "Комхолдинг" прекратява дейността си и влиза в ликвидация. Това става ясно от съобщение на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и обществеността от 27 ноември т.г. Срокът на ликвидация  е шест месеца, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите в търговския регистър. Като ликвидатор в търговския регистър е вписана Марийка Ковачева. 
Припомняме, че учреденото първоначално като приватизационен фонд „Компакт“ дружество, привлече хиляди димитровградчани в масовата приватизация. Болшинството от тях се довериха на експертите на фонда, който впоследствие преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон. 
Решението за прекратяване на публичното дружество и започване на процедура по ликвидация бе взето на последното Общо събрание на акционерите с пълно мнозинство. Мотивът за това е липса на перспектива, в дружествата в които Комхолдинг има акционерно участие. Видно от протокола на събранието избраната за ликвидатор Марийка Ковачева няма да получава трудово възнаграждение. Общото събрание на акционерите е упълномощило Изпълнителният директор на дружеството да договоря продажбата на акции, собственост на „Комхолдинг“ АД, срещу вземанията от физически лица.  
По данни от консолидирания отчет за трето тримесечие на тази година дружеството притежава контролен пакет акции от капитала на обявените в ликвидация “Фриком”АД-Симеоновград и “Сердика”АД-Чирпан. Комхолдинг има дялове още в Карловския тракторен завод, “Хебър” АД–Симеоновград и “Агротехника”АД-Карлово.
По последни данни акционери в дружеството са 5 885 физически лица, притежаващи общо 157 248 броя акции. Дружеството е с общо 331 246 бр. акции с номинална стойност 1 лев. Най-голям акционер, с дял от 41.85 %, е "Омпак Пакеджинг" ЕООД. То придоби 138 628 броя акции преди година, продадени от "Компакт холдинг" ООД. 
Всяка акция има право на ликвидационен дял, което значи, че след ликвидацията и при формиране на положителен собствен капитал, акционерите ще могат да получат полагащото им се.

6 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?