DGNEWS.EU

С редица ползи за околната среда и земеделието приключи проектът „Спасете природата, за да спасите бъдещето“

С редица ползи за околната среда и земеделието приключи проектът „Спасете природата, за да спасите бъдещето“
Nov 26
18:10 2021

Със закриваща конференция в Димитровград приклчи изпълнениието на проект „Спасете природата,за да спасите бдещето“, СВ005.2.12.112. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 г., по който партньори са Земеделска камара – гр. Мерич, Турция и Сдружение КРИБ - Хасково, България.

На конференцията присъстваха екипът по проекта от страна на КРИБ и председателят на регионалната структура Стефан Димитров, а представители на Земеделска камара - Мерич бяха проф. Д-р Мурат Туркелмаз - ръководител на проекта, Бурджу Озер - асистент по проекта, Хюсеин Турккан - председател на Земеделската камара – Мерич, земеделски производители и граждани. На нея бяха отбелязани постигнатите резултати, ползите от съвместното сътрудничество между двете организации и възможностите за работа по нови проекти.

„Спасете природата, за да спасите бъдещето“ има за цел опазването на почвите в трансграничните региони на България и Турция. Поради тази причина, от българска страна, по проекта бе създадена електронна мобилна лаборатория за анализ на почвата, която предоставя точни и навременни резултати за петнадесет почвени фактора, включително наличието на макронутриенти и критични микронутриенти. Тя дава възможност да се определят нуждите от хранителни елементи на почвите в област Хасково, да спомогне правилното торене и постигането на оптимални добиви. От турска страна бе изграден Център за рециклиране на пластмасови опаковки, които са основен замърсител в района. За целта бе закупено специализирано оборудване, което вече функционира по предназначение. За целите на проекта бяха изготвени проучвания на почвите в района на област Хасково и в Одрин. Земеделски производители от двете страни на границата бяха обучени в основите на екологията, устойчивото земеделие, както и в новостите в националните и европейски законодателства в областта на земеделието.

Наред с практическите ползи от проекта, важна част от него бе осъществяването на контакти между земеделските производители от трансграничния регион. Обмяната на опит и споделянето на практически знания и умения, ще бъдат основата, на която ще бъдат изградени ползотворни икономически и личностни връзки и след завършването на разработката. Развиването на устойчиво земеделие, съвместно с опазване на околната среда – трябва да се превърне в основна цел на съвременните земеделски производители, каза в заклчение председателят на областната структура на КРИБ Стефан Димитров. 

Публикацията е по проект „Спасете природата, за да спасите бъдещето“, СВ005.2.12.112, договор № РД-02-29-252/04.10.19г., финансиран по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на бенефициента КРИБ-Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?