DGNEWS.EU

Основно реставрират и ремонтират Културен дом „Химик”

Основно реставрират и ремонтират Културен дом „Химик”
Jul 08
16:59 2021

Културен дом „Химик” ще бъде ремонтиран цялостно отвън и отвътре, включително и с прилежащото към него парково пространство по проект, съобщи на пресконференция днес кметът на община Димитровград Иво Димов. „Културен дом „Химик“ е една от емблематичните сгради на Димитровград. Застроената й площ е 1282 кв.м, а разгърнатата - над 3000 кв.м. Строителството и е от 1943 г. и това ще е първият мащабен ремонт по сградата. 240 дни е срокът, който е предвиден за ремонта и реставрацията й. Освен ремонтните дейности ще се подмени осветлението, сцената, озвучаване, за да може тя да се превърне в една алтернативна сцена за културата.”, каза на пресконференцията кмета Иво Димов.

Той подчерта, че това са целеви средства и разпоредбите на Оперативните програми ясно регламентират ясно тяхното използване, което в случая е предвидено за културна инфраструктура. Димов сподели, че решението на местната власт е било да се кандидатства за възстановяване на две от знаковите сгради в града – тази на театъра и на културен дом „Химик”.  Обща стойност на проекта е 3 719 102.37 лв. Финансира се чрез комбинирана подкрепа чрез безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж” в размер на 3 161 237.37 лв., от които 2 687 051.77 лв. европейско и 474 185.60 лв. национално финансиране, и от заемното финансиране от Фонд за устойчиви градове – Фонд за градско развитие в размер на  557 865.00 лв., от които 329 140.00 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.

В началната пресконференция по проекта участваха още ръководителя на проекта инж. Клавдия Тончева, главният инженер на фирмата-изпълнител „Геострой” АД инж. Цветослав Петков, ръководителят на проектантския екип арх. Стефка Иванова, арх. Камен Ганчев, както и екипа по проекта.

Проектът изцяло ще запази съществуващата планова схема и функционална  обвързаност на помещенията. На първия и втория етаж се запазва мозайката в преддверието и централно фоайе, която ще бъде почистена и полирана. Предвижда се  цялостен ремонт на съществуващия киносалон и превръщането му в съвременна многофункционална зала за театрални представления, концерти и конференции. Паркетът на сцената ще се изцикли и полира, а столовете ще бъда подменени с нови, с подходящи с размери. Местата на зрителите от 400 ще станат 319 (221 на партера и 98 на балкона).

Нова облицовка по стените в комбинация от плоскости МДФ и акустични панели ще заменят старата с цел подобряване акустиката на залата. По пода ще бъде поставен износоустойчив мокет с тефлонова нишка срещу петна и замърсявания. Запазва се съществуващия окачен таван, който се почиства и пребоядисва с латекс. За да се постигне енергийна ефективност клас В на пода на сутерена се полага фибран 6 см. Ще се подмени цялата дограма. Запазва се стенописът в централното фоайе дело на художника Владимир Пенев – син на поета Пеньо Пенев. Каменната облицовка по колоните, стрехите и корнизите ще се замени от врачански варовик. Ще бъде реставриран пластичния елемент (скулптурата) над главния вход. Ще се възстанови мозайката по външните стълбища и площадки. Мазилката по фасадата ще се измие с параструйка, след което ще се боядиса с акрилна фасадна боя. 

Към настоящия момент Културен дом „Химик“ няма осигурена достъпна среда за хора в неравностойно положение. Ще се направи рампа от североизток. Покривът изцяло ще бъде подменен, както и ВиК мрежата и ел. инсталацията. Предвижда се цялостна подмяна на отоплителната инсталация на газ, ремонтирано ще бъде съществуващото котелно помещение. Вентилацията и отоплението на самата зала ще се осъществяват от вентилационна камера. Изградена ще бъде пожароизвестителна инсталация във всички помещения и пожарогасителна инсталация на сцената. Ще се изгради система за видеонаблюдение и оповестителна инсталация.

По друг договор на стойност 950 000,00 лв. ще бъде доставено и монтирано оборудване за цялата сграда – нова сценична механизация (подемници за декори, завеси и киноекран), обзавеждане и специализирано оборудване.”, разясни предвидените дейности по проекта инж. Клавдия Тончева.

Ръководителят на проектантския екип арх.Стефка Иванова сподели, че сградата е много трудна за изпълнение и че е в изключително тежко състояние. „Целият екип даде сърце и душа за възстановяването й в първоначалния й замисъл – многофункционално културно пространство и се надявам в края на проекта Димитровград да получи красива европейска многофункционална зала.”, каза арх.Иванова.

Символично предаване на ключовете на сградата направи кмета Иво Димов на инж.Петков от строителната фирма, като си пожела да бъдат върнати при вече напълно отремонтирана сграда. Проектът ще бъде изпълняван като обособен проект от Инвестиционната програма на община Димитровград и е част от инвестиционните проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Димитровград, зона за въздействие с преобладаващ социален характер "Културна инфраструктура". Сградата е недвижима културна ценност архитектурна доминанта на „Ансамбъл площад „Трети март“.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?