DGNEWS.EU

Работодателите подават справки за изплатени доходи на физически лица до 28 февруари

Работодателите подават справки за изплатени доходи на физически лица до 28 февруари
Feb 17
14:28 2021

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка (по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица) за платените суми по електронен път.

В справката се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения; упражняване на свободна професия; авторски и лицензионни възнаграждения; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове; доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона.

В справката работодателите обявяват също изплатените през 2020 година облагаеми доходи по трудови и служебни правоотношения, както и удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

За да улесни подаването на информацията, Националната агенция за приходите предоставя две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените от тях данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;

- „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?