DGNEWS.EU

В община Димитровград данъците с отстъпка до 5 май

В община Димитровград данъците с отстъпка до 5 май
Feb 17
13:00 2021

Община Димитровград уведомява данъчно задължените лица за сроковете за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 г.

Сроковете за плащане, както следва:
Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се заплаща както следва:
Първа вноска - до 30.06.2021 г.
Втора вноска - до 01.11.2021 г.
На предплатилите за цялата година до 05.05.2021 г. данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се прави отстъпка 5 на сто.
Патентния данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:  
За първото тримесечие - до 01.02.2021 г.  
За второто тримесечие - до 05.05.2021 г. 
За третото тримесечие - до 02.08.2021 г. 
За четвърто тримесечие - до 01.11.2021 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници - внася се еднократно преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Същите могат да се заплатят, както следва:
 в брой:-на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, находящи се на адрес:  гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 - запад /партер/;
-на касите на Изипей АД в страната;
 с пощенски запис за данъчно плащане: - в пощенски клон на Български пощи ЕАД
 по банков път: -по сметка на Община Димитровград в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG07BPBI79268465363501, BIC: BPBIBGSF
 по електронен път: -чрез виртуален ПОС с ПИК на НАП или ЕГН и номер на декларацията от известието на интернет страницата на Община Димитровград в раздел Местни данъци и такси www.dimitrovgrad.bg;
-през системата за електронни плащания www.epay.bg/pay/taxes/
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ
 За повече информация на следните телефони (0391) 65090, 65091, 65092, 65093.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?