DGNEWS.EU

Напусна ни големият български химик проф. д.н. инж. Димитър Шишков

Напусна ни големият български химик проф. д.н. инж. Димитър Шишков
проф. д.н. инж. Димитър Шишков
Dec 02
10:06 2020

На 30 ноември 2020 г. почина проф. д.н. инж. Димитър Шишков – виден български химик и университетски преподавател. Той е признат учен в областта на катализаторите и каталитичните процеси. Има богата преподавателска и научноизследователска дейност. Проф. Шишков е автор на солидни разработки в областта на теоретичните основи и получаването на нови видове нискотемпературни катализатори за конверсия на въглероден оксид. Тези изследвания са защитени с авторски свидетелства, в това число и в чужбина. Видният български химик има редица публикации в международни научни списания в областта на кинетиката и катализата.

Роден е през 1930 г. в с. Левочево, област Смолян. Завършва висшето си образование по специалността „Индустриална химия“ в Химико-технологичния институт през 1954 г.

Трудовият си стаж започва в Химическия комбинат в Димитровград /днес “Неохим“ АД/. Със своите неизчерпаеми енергия и ентусиазъм, той работи за развитието на химическата индустрия в Димитровград. И до последният си дъх поддържа връзка с ръководството на компанията „Неохим“ АД. С негова помощ е оптимизирана работата на цеховете за производство на азотна киселина. Работи и за подобряването на енергийната ефективност на цех „Амоняк“. Участвал е в разработването и създаването на катализатор за двуазотен окис. Натрупал богат производствен и организационен опит в Димитровград, през 1959 година започва научната си кариера като редовен асистент в катедра „Технология на неорганичните вещества” в Химикотехнологичния институт. След това е старши асистент, главен асистент, а през 1970 година е избран за доцент.От 1974 г. до 1979 г. проф. Шишков е декан на Факултета по „Неорганична химия“. През 1979 г. проф. Шишков защитава дисертация за научна степен доктор на техническите науки, а от 1982 година е избран за професор.

От 1985 г. до 1989 г. проф. Димитър Шишков е ръководител на катедра „Неорганични и електрохимични производства“, а от 1989 г. – до 1993 г. е ръководител на катедра „Технология на неорганичните вещества“.През 2010 г. с решение на Академичния съвет проф. д.н. инж. Димитър Шишков е удостоен с Почетен знак на ХТМУ, където работи дълги години.

Ръководството на „Неохим“ АД изказва своите съболезнования на всички роднини, близки и приятели на проф. Димитър Шишков – един от големите умове в областта на химията в България, най-опитният специалист в областта на промишления катализ! Поклон!

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?