DGNEWS.EU

Определиха услугите по чистотата за 2021 г. в община Димитровград

Определиха услугите по чистотата за 2021 г. в община Димитровград
Oct 19
17:30 2020

Услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се предоставят от Община Димитровград през 2021 година, определи със своя заповед кметът Иво Димов. Трите вида услуги, формиращи и „такса смет”, са събиране и транспортиране на битови отпадъци; третиране на битови отпадъци в РЦТНО-Гарваново; и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Услугите ще се извършват във всички населени места в община Димитровград в рамките на регулационните им граници. Извън тях организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци ще се извършва на територията на търговските и производствени обекти, разположени по общинска и републиканска пътна мрежа в границите на общината, обукти в индустриалните зони и др.

Със заповедта е определена и честота на обслужване на съдовете за битови отпадъци и сметоизвозване. В централна градска част на Димитровград съдове тип „Бобър” ще се извозват ежедневно, а в кварталите „Марийно”, „Вулкан”, „Черноконево”, „Изток” - веднъж седмично. Минимум веднъж седмично ще се обслужват контейнерите в индустриалните зони и обекти по общинска и републиканска пътна мрежа -

В град Меричлери и селата Добрич, Горски извор, Ябълково, Крепост, Черногорово, Радиево, Брод, Злато поле, Долно Белево, Каснаково, Върбица, Бодрово ще се чисти  веднъж седмично, а в селата Бряст, Здравец, Странско, Крум, Сталево, Скобелево, Воден, Светлина, Великан, Длъгнево, Голямо Асеново, Малко Асеново, Райново - минимум два пъти месечно.

Обезвреждането на твърдите битови отпадъци ще се извършва в Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в хасковското село Гарваново, гласи още заповедта.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?