DGNEWS.EU

Общественият сектор изпреварва по заплати частния в Хасковско

Общественият сектор изпреварва по заплати частния в Хасковско
Aug 18
12:06 2020

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юни е 974 лева. През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие с 0.7%, като достига 962 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 224 лв., а за частния - 866 лева, което е разлика от 358 лв.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. област Хасково заема 23-то място сред 28-те области в страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) - 1 822 лв., а с най-ниска област Благоевград - 886 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 337 лв. - с 375 лв. по-висока от тази за област Хасково.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 410, или с 0.8% спрямо края на март 2020 г., като достигат 50.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 17.0% и „Образование“ с 8.7%.

В края на юни 2020 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1706, или с 3.3% спрямо същия период на предходната година, съобщават от НСИ.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Каква очаквате да бъде 2021 година?