DGNEWS.EU

ВиК иска увеличение на цената на водата в Димитровград

ВиК иска увеличение на цената на водата в Димитровград
Aug 13
17:49 2020

Увеличение на цената на водата за питейно-битови нужди иска от Комисията за енергийно и водно регулиране новият управител на ВиК-Димитровград Георги Тенчев. Предложението е цената за кубик за община Димитровград от 1 октомври да нарасне от 1,86 лв. на 2,26 лв. с ДДС.

Основен мотив за исканото увеличение е повишаването на всички основни разходи, необходими за осъществяване на дейността от ВиК Димитровград - цена на електрическа енергия, горива, материали и минималната работна заплата. Дружеството отчита трайна тенденция и за съществено намаление на приходите, става ясно от становище на управителя. В него се посочва, че съществува реален риск ВиК да изпадне в неплатежоспособност и невъзможност да покрива текущите си разходи, вкл. за електрическа енергия, което ще доведе до спиране водата, тъй като тя се доставя чрез помпи захранвани с ток.

Управителят на дружеството иска предложената нова цена да се прилага до приключване на процедурата по окончателно преминаване на обслужване на община Димитровград от „ВиК” Хасково ЕООД, което се очаква да стане от догодина.

Припомняме, че dgnews.eu повдигна темата в средата на месец юли т.г. Опасенията за драстичен скок на цената водата станаха повод за разгорещена дискусия в Общинския съвет и на последвалото заседание. Тогава обаче никой не отвори и дума за подготвяно предложение за увеличение на водата в общината. Явно решението на управителя на ВиК-Димитровград е еднолично и не е дискутирано със съветниците. Въпросното увеличение не официално обсъждано и на последното Общо събрание на съдружниците във ВиК-Димитровград, научи dgnews.eu.

За правно основание за исканото увеличение, шефът на ВиК-Димитровград се позовава на чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно който процедурата за преразглеждане на цените се открива от комисията служебно или по искане на В и К оператори, когато възникне непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите. В допълнителните разпоредби на същия закона се посочва, че „непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер" е събитие, възникнало след утвърждаването на бизнес плана, което ВиК операторът, въпреки проявената грижа според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати.

Димитровградското водно дружество няма одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г. и не може да представя такъв пред КЕВР, тъй като след решение на Общинския съвет от 2016 г., обособената му територия бе прекратена поради присъединяване на община Димитровград, към АВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК-Хасково, видно от становището. Не е сигурно, че КЕВР ще одобри сегашното предложение за нови цени и ще приеме правното им основание сега. Интересно е, че през 2016 г. тогавашния управител на дружеството бе внесъл пред КЕВР заявление за запазване на сегашната цена от 1,86 лв. и през 2021 г. включително, видно от сайта на комисията.

Факт е, че ВиК-Димитровград преди години, бе сред малкото печеливши дружества в страната. За 2019 г. дружеството е отчело финансова загуба от над 116 000 лв. В същото време той поддържа персонал от 146 души (видно от бизнес плана на ВИК-Хасково), и регистрира загуби на вода по мрежата от 50 на сто.   

От 1 август КЕВР одобри нови цени на услугите на ВиК-Хасково от 3,51 лв., които са най-високите в страната. 

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?