DGNEWS.EU

Болницата с повече приходи, медцентъра на печалба, кметът доволен

Болницата с повече приходи, медцентъра на печалба, кметът доволен
Jul 30
18:30 2020

Общинските съветници приеха днес годишните отчети на общинските търговски дружества МБАЛ „Св. Екатерина” и „Медицински център-Димитровград” за 2019 г. и освободиха от отговорност управителите им д-р Матей Матеев и д-р Емилия Милева за периода. На сесията кметът Иво Димов изказа удовлетворение от постигнатите финансови резултати от МБАЛ и увеличените приходи от 615 000 лв.

Отчетът показва, че общинската болница е приключила 2019 г. със счетоводна печалба в размер на 61 хил.лв., което е постижение предвид загубата от 112 хил.лв. през предходната. През 2019 г. приходите в болницата са били 3 874 000 лв., а разходите - 3 813 000 лв. При тях увеличението е 442 000 лв. Към края на годината общата сума на задълженията към доставчиците възлиза на 699 000 лв. Разходите за персонала са увеличени с 332 хил.лв. С 19 000 лв са се увеличили задълженията към персонала по трудови договори. Просрочени от тях са обезщетения за пенсиониране и неползван отпуск, както и дължимите суми по граждански договори с консултанти. Общо задълженията на болницата в края на 2019 г. възлизат на над 4 млн.лв. Задълженията към персонала са 426 000 лв., а тези към Община Димитровград достигат 1,9 млн. лв. Неразплатеното към доставчици е в размер на 699 000 лв.

Счетоводна печалба от 4000 лв. отчита и медицинският център. Приходите на дружеството през 2019 г. възлизат на 765 000 лв. от предоставяне на медицински услуги и от наеми. Извършените разходи са на стойност 761 000 лв. Разходите за персонала са 679 000 лв., за материали 36 000 лв., за външни услуги 26 000 лв., за амортизации – 18 000 лв., и други 2 хил.лв. разходи. Към края на 2019 г. задълженията на дружеството са 65 хил.лв., в т.ч. към персонала 37 хил.лв., НАП – 22 хил.лв. и към доставчици – 2 хил.лв. Съветниците „МЦ-Димитровград” ЕООД да не разпределя дивидент за общината за финансовата 2019 г. по предложение на кмета Иво Димов

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?