DGNEWS.EU

Ще поскъпне ли водата в Димитровград и Хасково?

Ще поскъпне ли водата в Димитровград и Хасково?
Jul 23
17:29 2020

Увеличение на цената на водата за битови и питейни нужди се очаква за домакинствата в община Димитровград от догодина, а за тези в Хасково може и от тази. Под въпрос засега е колко точно ще е повишението? Възможните варианти са увеличението да е драстично или да се случи плавно. Първото зависи от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а второто от МРРБ и депутатите.

В момента цената за кубик вода, която плащат димитровградчани е 1,86 лв. с ДДС., утвърдена от КЕВР по предложение „ВиК” ООД-Димитровград през 2016 г. Одобреното тогава от комисията, предвижда запазване на размера й и през 2021 г. включително. Случилите се през последните години реформи във водния сектор и в националното законодателство обаче променят коренно ситуацията към днешна дата.

Накратко промените бяха съсредоточени в отделяне на собствеността на ВиК системите от самата услуга по предоставяне на вода на населението. Създадени бяха Асоциации по водоснабдяване и канализация (АВиК) с обособени територии (обикновено съответната област с общините в нея с участие на държавата в лицето на МРРБ), които станаха собственици на ВиК системите и съоръженията – публична държавна или общинска собственост, а дружествата останаха само оператори, предоставящи единствено услугите. Последните бяха задължени да разработват бизнес планове за 5-годишни периоди с производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма и техническа и икономическа част, в които влизат и обосновани предложения за цената на водата за периода, които окончателно да утвърждава КЕВР, като обособен независим орган. Акцент в реформата бе една асоциация да има едно ВиК дружество, обслужващо обособената й територия, независимо че в отделни места имаше повече. Промените и своеобразното централизиране на сектора бяха извършени под знака на очакваното щедро европейско финансиране, но и с предупреждението от най-високо държавно ниво, че ако в една асоциация не влязат всички общини, цялата област няма да получи пари от Брюксел. Процесът не мина гладко и много общини първоначално отказаха да влязат в асоциациите. Димитровград бе една от тях. Постепенно обаче аргументите в полза на държавната политика в сектора надделя и общинските съвети гласуваха присъединяването към АВиК. Димитровград направи това през 2016 г., а през 2018 г. бе разпределена окончателно собствеността на ВиК системите между държавата и общината.

Към този момент област Хасково има една асоциация АВиК, в която членуват държавата (МРРБ) и всички 11 общини от областта. От 2016 г. тя има договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за 15-годишен период с изцяло държавното ВиК-Хасково, което след дългогодишно отлагане вече е разработило и внесло пред КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г. ведно с заявена нова цена на услугата „доставяне вода на потребителите” от 3,51 лв. с ДДС за кубик.

Планът предвижда от 1 януари 2021 г. ВиК-Хасково да започне фактически и изцяло да предоставя ВиК услуги и да стопанисва и експлоатира публични активи на територията на община Димитровград, видно от сайта на КЕВР. Планирано е „Водоснабдяване и канализация” ООД – Димитровград да преустанови временната си дейност като ВиК оператор, а 146 служителя от димитровградското дружество да се назначат на щат към ВиК-Хасково. От тях 108 за услугата доставяне на вода, 8 за услугата отвеждане на отпадъчните води и 30 за услугата пречистване на отпадъчните води.

Процедурата по одобрението на плана бе задействана от КЕВР в началото на този месец, след като на 30 юни т.г. Общото събрание на АВиК-Хасково, не взе решение с необходимото мнозинство и прехвърли „топката” на КЕВР. Комисията задейства процедурата позовавайки се на чл. 27, ал. 5 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ), като счете, че „бизнес планът е приет без възражения”. Общественото обсъждане по проекта на бизнес плана се състоя на 10 юли т.г. от разстояние предвид епидемичната обстановка. КЕВР покани 16 институции, които имат отношение по разглеждания проблем за участие в него с възможност да го направят дистанционно. Единствените участвали в обсъждането чрез Skype, без да се смятат представителите на КЕВР, са били управителя на ВиК-Хасково Тодор Марков и Мая Манолова, председател на Гражданска платформа "Изправи се.БГ", видно от протокола на общественото обсъждане.

Ден преди общественото обсъждане Омбудсмана на РБългария Диана Ковачева изрази официално становище до комисията по проекта на бизнес плана и ценовото предложение. В него тя изразява категорично, че КЕВР не следва да ги одобрява предвид допуснати пропуски и предвидения в плана драстичен скок в цената на водата за част от потребителите (за жителите на Димитровград ще е близо 90% от 2021 година, а за тези които сега се захранват гравитачно – около 340%, а за всички останали повишението ще е около 17 на сто). „В случай, че регулаторният орган одобри предложената комплексна цена на ВиК услугата, „ВиК” ООД-Хасково ще започне да предоставя най-скъпата услуга в страната.”, посочва в становището си Ковачева.

Мая Манолова също настоява КЕВР да не приема бизнес план и да не утвъждава нови по-високи цени на ВиК-услугите за населението в областта. В становището си до комисията от 14 юли т.г. Манолова изтъква, че регулатора не е оповестил публично документи имащи отношения по въпроса; не е изпълнил изискването по Закона за водите за съгласуване на плана; че няма  проведени консултации с потребителите от ВиК-оператора, преди внасянето на бизнес плана за одобряване от комисията, и др. Тя поставя и редица въпроси свързани със високите загуби по водоснабдителната система и качеството на питейната вода в областта.  „Само за месец май 2020 г. на интернет страницата на РЗИ град Хасково има публикувани 4 предписания с административно-наказателни мерки срещу „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Хасково и 2 предписания с административно-наказателни мерки към „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Димитровград, касаещи констатирани несъответствия в качеството на питейната вода по микробиологични и химични показатели на територията на град Хасково, община Ивайловград и др. населени места в областта.”, изтъква в становището си тя. Пред КЕВР тя е изтъкнала, че в края на 2019 г. ВиК-Хасково е приключило със загуби над 1,3 млн. лв., а димитровградското ВиК със загуби от 116 хил. лв.  

Нееднократно кметът на Димитровград Иво Димов е критикувал дейността на местното ВиК. През февруари т.г. той коментира пред общинския съвет, че цената на водата в общината ще се увеличава, предвид че не е променяна от 10 години и че разходите по услугата за това време са значително нараснали. Пред dgnews.eu кметът бе категоричен, че повишението в цените на услугата трябва да се случат плавно. В тази връзка Димов, който е и зам.-председател на УС на НСОРБ, е излязъл с предложение до МРРБ - постепенното покачване на цените изрично да залегне в новия Закон за ВиК, който тепърва ще се внася за приемане от депутатите. От сайта на министерството става ясно, че законопроектът е в процес на разработка. В него се предвижда: въвеждане на принципа една административна област - един ВиК оператор, запазване на публичната собственост на ВиК инфраструктурата, намаляване на регулаторната тежест и запазване социалната поносимост на цената на ВиК услугите. В доклада си от КЕВР посочват, че цените на ВиК услугите в област Хасково за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители, са под нивото на социалната поносимост. От него е видно, че по изчисления на експерти, използвали данни на НСИ, социалната поносимост е близо 5 лв. за кубик вода за областта. За сравнение в момента цената на водата в Хасково е 3 лв. за кубик с ДДС. Дали от догодина Димитровград ще осъмне с този размер или по-висок, е трудно да се предвиди в българската действителност.

Докато КЕВР е на ход, процесите във ВиК-Димитровград не спират. Преди около месец навършилият пенсионна възраст управител на дружеството Петко Ангелов бе пенсиониран. Много е вероятно нов управител въобще да не бъде назначен, предвид че по план от догодина услугите в общината ще ги предоставя хасковското държавно дружество. По всичко изглежда, че дружеството няма да прави свой бизнес план и ценово предложение за пред регулаторния орган. КЕВР все още не е излязла с официално решение по бизнес плана на ВиК-Хасково за 2017-2021 г., но „водната топка”, която си подхвърлят институциите заплашва да се превърна в „ценова бомба”.

Междувременно днес стана ясно, че за 3 септември 2020 г. е насрочено извънредно заседание на АВиК – Хасково, на което ще се обсъжда сключването на ново допълнително споразумение към договора й с ВиК-Хасково за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, от 14 април 2016 г.

1 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Какви промени в Конституцията на България смятате, че са необходими?