DGNEWS.EU

КЕВР одобри бизнес плана на ТЕЦ „Марица 3” до 2024 г.

КЕВР одобри бизнес плана на ТЕЦ „Марица 3” до 2024 г.
Jul 13
11:21 2020

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри бизнес плана на димитровградския ТЕЦ „Марица 3” до 2024 г., който е неизменна част от лицензията на централата за производство на електрическа и топлинна енергия. В бизнес плана се посочва, че в следващите 5 години дружеството предвижда да инвестира над 19 млн. лв., от които близо 12 млн. лв. собствени средства. Планираните разходи за инвестиции са за изграждане на депа за съхранение на неопасни производствени отпадъци, за закриване, рекултивация и изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни производствени отпадъци и за подмяна на система за почистване на димни газове и др.

От 2021 г. до 2024 г. дружеството прогнозира равномерно производство на електроенергия от 520 000 MWh на година, а през 2022 г. намалено производство от 396 000 MWh, поради планов ремонт на основни съоръжения на блок 120 MW, става ясно от документа.

През настоящата 2020 година дружеството прогнозира приходите от продажба на ел.енергия да достигнат близо 17 млн. лв., а печалбата - близо 3 млн. лв.

КЕВР е установила, че за периода 2015 г. - 2019 г. дружеството е изпълнило инвестиционната си програма на 19,71%; производствена си програма – на 4,36%; ремонтна програма на 5%; а социалната програма е била преизпълнена на 147,4%.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Поносими ли са новите цени на електроенергията от 1 юли за семейния ви бюджет?