DGNEWS.EU

През май стартира приема на заявления за подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво

През май стартира приема на заявления за подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво
Mar 19
10:59 2020

Община Димитровград предостави допълнителна и разяснителна информация във връзка с изпълнението на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Дейностите по проекта са разделени на два етапа – 1 и 2. В момента тече изпълнение на етап 1, който е със срок 7 месеца. Дейностите, които се осъществяват през първия етап са следните: 1.Провеждане на разяснителна кампания сред населението в община Димитровград; 2.Проучване на нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление; 3.Провеждане на анализи и изготвяне на обща визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво; 4.Разработване на механизъм за осигуряване на приоритетно насочване на инвестициите в санирани сгради; 5. Изготвяне на Механизъм, отчитащ приходи от предаването на заменените отоплителни устройства; 6. Обследване на място чрез посещения в обектите и изготвяне на анализи; 7.Разработване на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми за отопление; 8.Изготвяне на документации за обществени поръчки; 9.Изготвяне на предложение за параметрите на Етап 2 от проекта.

Публикуваният на сайта на общината и във вчерашното съобщение до медиите телефонен номер, на който всеки заинтересован може да се обади, е с цел предоставяне на допълнителна информация на жителите на Димитровград и е елемент от разяснителната кампания, проучването на нагласите и провеждане на анализ за изготвяне на общата визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво и свързването с експертите, които отговарят на въпросите не е по същество кандидатстване за подмяна.

Предстои масова информационна кампания за възможностите и реда за кандидатстване. След нейното провеждане очакваме към средата на м. май да стартираме приема на заявления за подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво, като тази дейност съгласно сроковете в проекта ще продължи около един месец.

След приключване на изпълнението на всички дейности от етап 1 цялата проектна документация и докладите за изпълнението ще се предоставят в Министерството на околната среда и водите за одобрение и започване на изпълнение на етап 2 от проекта – дейностите по фактическата подмяна на отоплителните инсталации на твърдо гориво.  

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Кои са най-наболелите проблеми в община Димитровград, според Вас?