DGNEWS.EU

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.
Feb 19
08:33 2020

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2019 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, трябва да представят в НАП справка за платените суми по електронен път.

В справката (по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица) се обявяват изплатените през годината доходи,  удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от:  друга стопанска дейност (например от извън трудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;  доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като такива от дивиденти и ликвидационни дялове; доходи от прехвърляне на права и имущество и други.

От тази година работодателите изготвят също и справка по образец за изплатените през 2019 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

Близо 80 хиляди работодатели и платци на доходи получиха в електроните си пощи напомняне от НАП за наближаващия краен срок и ангажимента им да подадат до 28 февруари справки за изплатените суми.

За улеснение, само преди две седмици Националната агенция за приходите пусна в употреба две нови електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис.

Чрез тях работодателите могат да видят на екран справките с подадените данни,  като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях ще се визуализират:

-        „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;

-        „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700,  съобразно тарифата на съответния оператор.

0 Коментара

Още новини

Снимка на деня

Анкета

Одобрявате ли замразяването на депутатските заплати в извънредното положение?